Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza

 Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza 19 kwietnia 2023 roku na prezentację książki Wspomnienia Jana Dębskiego. Część I i II. W dyskusji wezmą udział Piotr Maroński oraz dr Mateusz Ratyński (MHPRL).


Wspomnienia spisane w latach 60. i 70. XX wieku zaczynają się narracją o życiu w podradomskiej wsi Mirzec w ostatniej dekadzie wieku XIX, a kończą opowieścią na temat organizowania polskiej oświaty na przyłączonym do kraju Dolnym Śląsku tuż po drugiej wojnie światowej. Jan Dębski odegrał znaczącą rolę w polskiej polityce, szczególnie w pierwszej dekadzie niepodległości, lecz nigdy nie należał do postaci pierwszego planu. Jego długie życie przypadło na kilka epok historycznych. Był wybitnym posłem, wicemarszałkiem sejmu.

Tekst portretuje środowiska, do których autor należał: m.in. belgijską Polonię, inteligencję Radomia czasu pierwszej wojny światowej i Chełma w 1918 roku, warszawską i europejską elitę polityczną dwudziestolecia. Szczególną wartość mają informacje o pracach parlamentu w latach 1919–30.

Książka ukazuje się drukiem po raz pierwszy, w opracowaniu biografa Dębskiego, Mateusza Ratyńskiego.

19 kwietnia 2023 roku, godzina 13.00
Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości
ul. Skazańców 25

(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz