Drukarnie Poligrafia

Komunikat Polskiej Izby Druku

Z przykrością informujemy, że z końcem kwietnia Marek Pakosz rezygnuje z funkcji Dyrektora Polskiej Izby Druku. Jak podkreśla Prezes Jacek Kuśmierczyk, decyzja ta została podjęta z powodów osobistych i uzgodniona wcześniej z nim samym. Niemniej jednak, z żalem żegnamy się z panem Markiem Pakoszem, który wykonywał swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Serdecznie dziękujemy za jego wkład w rozwój Izby oraz samorządu gospodarczego.

W imieniu Prezesa i Rady Izby życzymy panu Markowi Pakoszowi wszelkiej pomyślności w nowych wyzwaniach i mamy nadzieję, że mimo formalnego zakończenia współpracy, pozostaniemy zawsze związani z jego doświadczeniem i wiedzą. Będziemy pamiętać o jego wkładzie w rozwój branży drukarskiej w Polsce.

Wkrótce poinformujemy o personaliach następcy pana Marka Pakosza.

(info PID)

Dodaj komentarz