Konkursy Konkursy literackie

Nagrody Historyczne POLITYKI 2023

Poznaliśmy laureatów Nagród Historycznych POLITYKI 2023 za książki o najnowszej historii Polski wydane w 2022 roku. Po raz pierwszy Nagrody zostały przyznane w 1959 r. Przez ten czas POLITYKA nagrodziła ponad 400 laureatów. Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach: prace naukowe, popularnonaukowe, pamiętniki, wydawnictwa źródłowe. POLITYKA przyznaje także nagrodę za debiut.


Jury obradowało w składzie: dr hab. Barbara Klich-Kluczewska, prof. dr hab. Dariusz Stola, dr hab. Bożena Szaynok, red. Marian Turski (Przewodniczący), prof. Wiesław Władyka, dr hab. Marcin Zaremba.

W dziale prac naukowych nagrodę przyznano Łukaszowi Bertramowi za książkę Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956 (Wydawnictwo Naukowe Scholar i Kultura Liberalna).

Ta wybitna praca historyka i socjologa o formacji polskich komunistów okresu międzywojennego pokazuje zróżnicowane motywy zaangażowania do komunizmu i proces socjalizacji młodych ideowców.

Za książkę w kategorii popularnonaukowe nagroda przypadła Włodzimierzowi Mędrzeckiemu za Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej (Wydawnictwo Literackie).

Autor stworzył fascynujący przewodnik po II RP przedstawiając warunki cywilizacyjne, które określały możliwości rządów i życie zwykłych obywateli, dramatyczny proces wyłaniania się nowego państwa oraz zawiłości historii politycznej polskiego dwudziestolecia.

W dziale pamiętników i wspomnień nagrodę przyznano za opracowanie Dzienników Stanisława Ossowskiego (Wydawnictwo Naukowe Scholar).

Przez blisko sześćdziesiąt lat wybitny socjolog prowadził dziennik, zaczął gdy panował car Mikołaj II, skończył, gdy sekretarzował Władysław Gomułka. Całość ujęta w trzech tomach, znakomicie edytorsko opracowana przez Różę Sułek.

Nagrodę za najlepszy debiut wręczono Jakubowi Gałęziowskiemu za Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny (Wydawnictwo Krytyki Politycznej).

Gałęziowski otrzymał ją za odważne podjęcie i zrealizowanie nieznanego i trudnego tematu, dotyczącego dzieci narodzonych z powodu wojny, których narodziny poprzedziła wojenna przemoc seksualna.

W kategorii wydawnictwa źródłowe Grażyna Pawlak i Marcin Urynowicz odebrali nagrodę za opracowanie Kronik wojennych Aurelii Wyleżyńskiej.

Wydane przez PiW, zachowane w rozproszonych fragmentach unikatowe dzienniki pisarki i publicystki to reportaż z okupowanego miasta i zapis stanu ducha polskiej inteligencji.

Kapituła Nagród Historycznych POLITYKI przyznała także dwie Nagrody Specjalne.

Jedna przypadła książce Zawód: historyk. Odebrali ją Andrzej Friszke oraz przeprowadzający z nim wywiad-rzekę Jan Olaszek i Tomasz Siewierski. Książka ukazała się pod szyldem Towarzystwa Więź.

Andrzej Friszke opowiada czytelnikowi o swojej pracy, pokazuje, co z długiej historii ostatniego stulecia uznał za ważne, nie unika także opowieści o rodzinnych dziejach i życiu osobistym.
To wyjątkowa rozmowa z historykiem, świadkiem i uczestnikiem przełomowych wydarzeń w powojennej Polsce.

Druga Nagroda Specjalna trafiła w ręce Jarosława Kurskiego za Dziady i dybuki. Opowieść dygresyjną (Wydawnictwo AGORA).

Jest to rekonstrukcja dziejów rodziny autora, odkrywająca obok polskich korzenie żydowskie. Książka łączy w sobie wspomnienia, reportaż, dziennikarstwo śledcze i klasyczną monografię historyczną.


Gala wręczenia Nagród odbyła się 16 maja w siedzibie redakcji POLITYKI.
Laudacje jurorów opublikowane są w POLITYCE z 17 maja. Tam też znajdują się nominacje we wszystkich kategoriach.

Mecenasami Nagród Historycznych POLITYKI są Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Dantex sp. z o.o. i SABUR Sp. o.o. Szczególne podziękowania należą się dr Barbarze Pendzich oraz dr Adamowi Heimrathowi za wsparcie nagród specjalnych.
(info Polityka)

Dodaj komentarz