Organizacje branżowe

Polska Izba Książki apeluje o wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych na zakup książek

Komunikat PIK

Książka w Polsce była i pozostaje ważnym dobrem kultury i edukacji. Rozwój technologii oraz powodowane nim zmiany kulturowe unaoczniły znaczenie książki w jej tradycyjnej, drukowanej, i nowej, cyfrowej formie.

Apelujemy do władz publicznych, o podjęcie działań, które wpłyną pozytywnie na poziom czytelnictwa w Polsce, ułatwią dostęp do książek ważnych zarówno dla zabawy i rozrywki, jak i rozwoju profesjonalnego i nauki.

Widzimy jak wzrost cen na skutek wysokiego poziomu inflacji przyczynia się do zmiany decyzji konsumenckich i ograniczenia zakupów dóbr wyższego rzędu na korzyść zaspokajania podstawowych potrzeb bytowych. Ostatnie wyniki badania czytelnictwa w Polsce potwierdzają to twardymi danymi.

Postulowana przez Polską Izbę Książki i Izbę Wydawców Prasy ulga podatkowa na zakup książki i prasy przyczyniłaby się do wzrostu zakupów książek, rozwoju bibliotek domowych i tym samym wzrostu czytelnictwa w Polsce. Oczekiwany jest także efekt stabilizacji branży wydawniczej i księgarskiej dzięki zwiększonemu poziomowi czytelnictwa i zakupów książek i prasy.

Edukacja i kultura winny być wysoko na liście priorytetów w działaniach na rzecz rozwoju naszego kraju. To absolutna konieczność!

(info PIK)

Dodaj komentarz