Poligrafia poligrafia - różne

Kompap wypłacił rekordową dywidendę

Giełdowa grupa Kompap, należąca do wiodących podmiotów w branży poligraficznej w Polsce, 13 czerwca wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, przeznaczając na ten cel ponad 4,68 mln zł z zysku za 2022 r. Kompap podzielił się z akcjonariuszami zyskiem kolejny rok z rzędu. Najnowsza wypłata była rekordowa i przekroczyła łączną dywidendę z ostatnich dwóch lat.


Grupa Kompap, w skład której wchodzą drukarnie BZGraf, OZGraf i laskowicki Kompap oraz spółka Komunikacja Masowa, wypracowała w 2022 r. przychody ze sprzedaży w wysokości 112,09 mln zł, czyli wyższe o 23% niż rok wcześniej. Wyższy, o 60% r/r, był także skonsolidowany zysk netto, który w 2022 r. wyniósł 8,51 mln zł. W Kompapie na koniec ubiegłego roku wzrost zanotowały również EBIT oraz EBITDA odpowiednio o 30% i 22%, tj. do 9,43 mln zł i blisko 16 mln zł. W związku z osiągniętymi wynikami i stabilną sytuacją biznesową spółka przeznaczyła większą część zysku na wypłatę dywidendy. Pod koniec maja walne zgromadzenie akcjonariuszy zgodziło się na wypłatę w wysokości 1 zł za akcję, W efekcie wypłatą objęto 4 680 496 akcji, co dało łączną kwotę dywidendy 4 680 496 zł.

– Mimo niełatwej sytuacji rynkowej w ostatnich latach czy perturbacji związanych z pandemią, grupa Kompap zwiększa obroty i osiąga zyski. Inwestujemy w nasze drukarnie, co pozwala nam rosnąć organicznie, ale też szukamy nowych obszarów rozwoju, przejmując inne biznesy. To wszystko łącznie przekłada się na dobre wyniki finansowe grupy, dzięki czemu możemy realizować nasze założenie bycia spółką dywidendową. W efekcie w ciągu ostatnich lat, z zysku za okres 2019-2022 wypłaciliśmy łączną dywidendę w wysokości prawie 11 mln zł. Zamierzamy nadal pracować na wzrost wartości grupy dla akcjonariuszy i kontynuować politykę dywidendy. W dalszym ciągu będziemy pracować na wzrost organiczny, ale też trzymamy rękę na pulsie pod kątem nowych możliwości akwizycyjnych – mówi Waldemar Lipka, prezes zarządu Kompap SA.

Od roku 2020 r. Kompap łącznie wypłacił akcjonariuszom ponad 10,95 mln zł w ramach dywidendy. Z zysku za rok 2019 było to 1,83 mln zł (0,39 gr za akcję), 2,34 mln zł (0,50 gr za akcję) za rok 2020, 2,11 mln zł (0,45 gr za akcję) za rok 2021, zaś za 2022 – 4,68 mln zł (1 zł za akcję).


KOMPAP SA posiada w swoim portfelu dwa zakłady graficzne należące do liderów rynku druku dziełowego w Polsce – OZGraf i BZGraf, a także drukarnię offsetową rolową w Laskowicach. Spółka ponadto zajmuje się produkcją specjalistycznych artykułów papierniczych i biurowych, jak koperty utajnione czy rolki do bankomatów z nadrukiem, a także drukiem akcydensowym. Od 2022 r. do grupy należy też spółka Komunikacja Masowa świadcząca usługi outsourcingu w zakresie masowej komunikacji elektronicznej i tradycyjnej. Kompap jest notowany na GPW od 1996 r.
(info Practum Consulting, zdjęcie: Waldemar Lipka, prezes Kompapu)

Dodaj komentarz