Czasopisma Rynek wydawniczy

Ruch na minusie

W ub.r. Ruch zanotował spadek wpływów sprzedażowych o 10,4 proc. do 799,61 mln zł i 86,07 mln zł straty netto (wpływy krajowe Ruchu zmalały z 864,51 do 758,44 mln zł, a z krajów Unii Europejskiej wzrosły z 27,18 do 41,01 mln zł.). Firma coraz mniej zarabia na dystrybucji prasy, wzrosły natomiast jej wpływy z usług kurierskich – wynika z analizy portalu Wirtualnemedia.pl.

Przychody Ruchu ze sprzedaży detalicznej, czyli przede wszystkim sprzedaży prasy i innych produktów w kioskach i salonikach, zmalały z 543,97 do 489,76 mln zł. W sprawozdaniu Orlenu, od jesieni 2020 roku większościowego akcjonariusza Ruchu, podano, że na koniec ub.r. do spółki kolporterskiej należało 814 kiosków i salonów prasowych, o 20,8 proc. mniej niż przed rokiem. Ponadto Ruch od połowy 2021 roku rozwija sieć sklepów z żywnością (w tym daniami gotowymi) i prasą pod szyldem Orlen w Ruchu. Zapowiadano, że do końca 2022 roku zostanie uruchomionych 40 takich placówek. Z kolei sprzedaż hurtowa wydawnictw (czyli głównie dostarczanie ich do sieci handlowych) zmalała z 214,73 do 167,76 mln zł, a wpływy z prenumeraty – z 29,66 do 23,67 mln zł.

Ruch w sprawozdaniu stwierdził, że w obszarze kolportażu pracy popyt zmalał o kilka proc. – W obliczu wyzwań rynkowych oraz makroekonomicznych (inflacja, sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna) spółka podejmowała działania mające na celu poprawę rentowności tego segmentu działalności poprzez optymalizację procesów logistycznych oraz renegocjowanie warunków zarówno zakupowych jak i sprzedażowych, pozwalających istotnie poprawić marże. Działania podejmowane w segmencie kolportażu ukierunkowane są na trwałą poprawę rentowności i dalsze rozwijanie sprzedaży w oparciu o dotychczasową sieć punktów sprzedaży Ruch – wyliczono.

Za to przychody Ruchu z usług kurierskich poszły w górę z 54,09 do 78,1 mln zł. Takie usług firma realizuje przede wszystkim pod marką Orlen Paczka, w ub.r. – jak wskazała w raporcie najważniejszym elementem z punktu widzenia jakości usługi było istotne skrócenie czasu dostawy przesyłek, dostosowanie procesów IT oraz uruchomienie kolejnych automatycznych maszyn paczkowych. Tych automatów na koniec ub.r. było 1,8 tys., Orlen zapowiadał że na koniec br. maszyn będzie 4,6 tys.

Ruch w sprawozdaniu tłumaczy, że w ramach prowadzonej restrukturyzacji ponosi także wyższe koszty, związane z likwidacją długu technologicznego, który powstał w poprzednich latach jako efekt trudne sytuacji finansowej spółki i ograniczenie inwestycji.

Ruch zapowiedział, że w zakresie sprzedaży detalicznej w br. będzie koncentrować się na pozyskiwaniu nowych lokalizacji i otwieraniu nowych punktów sprzedaży Orlen w Ruchu oraz poprawie rentowności obecnej sieci. Jeśli chodzi o kolportaż prasy, firma zamierza poprawić rentowność poprzez optymalizację sieci logistycznej, renegocjacje warunków handlowych oraz udoskonalenie oferty sprzedaży zarówno w sieci własnej jaki i w punktach partnerskich czy sieciach handlowych. Ruch będzie też dalej inwestować w usługi kurierskie. – Celem w tym obszarze pozostaje niezmiennie budowa rozległej i wydajnej sieci logistycznej dla usług kurierskich, świadczonych w standardzie rynkowym, w tym dużej sieci maszyn paczkowych, wspieranej przez nowoczesne rozwiązania.
(źródło www.wirtualnemedia.pl)

Dodaj komentarz