Rynek wydawniczy

Nie żyje Milan Kundera

11 lipca 2023 roku zmarł czeski pisarz i poeta Milan Kundera. Miał 96 lat.

Milan Kundera urodził się w Brnie 1 kwietnia 1929 roku. Jest autorem dziesięciu opublikowanych powieści, w tym Nieznośnej lekkości bytu, a także sztuk, esejów, zbiorów poezji. Autor należy do pisarzy, których prace są najczęściej tłumaczone na języki obce. W 1974 roku Milan Kundera wyemigrował z Czechosłowacji. Mieszkał w Paryżu. Po opuszczeniu kraju władze pozbawiły go obywatelstwa. Po 40 latach zwrócono mu paszport – teraz już czeski.
(info wg Novinky.cz)

Dodaj komentarz