Konkursy literackie

IV Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Zygmunta z Opinogóry” Ciechanów – Opinogóra 2023

Związek Literatów na Mazowszu w Ciechanowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Zygmunta z Opinogóry”.

Motto:
Szata polska nieskalana,
Przenajczystsza i świetlana

/Zygmunt hr. Krasiński, Psalm miłości/

Cele Konkursu:
– Odkrywanie talentów literackich wśród młodzieży
– Konfrontacja twórczości poetyckiej młodych osób
– Ożywienie życia literackiego Ziemi Ciechanowskiej
– Propagowanie i promocja współczesnej poezji

Termin nadsyłania prac upływa 15 września 2023 roku /decyduje data stempla pocztowego/

Regulamin konkursu

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Ciechanowa

Konkurs dofinansowany przez:
– Prezydenta Miasta Ciechanowa
– Samorząd Województwa Mazowieckiego
– Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
(info Związek Literatów na Mazowszu)

Dodaj komentarz