Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Rusza XXXI Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest imprezą cykliczną, promującą książki krajoznawcze i turystyczne przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Organizatorem Przegląd jest Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze a koordynatorem  Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, która realizuje go w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolskim Klubem Publicystów oraz Oddziałem PTTK „Mazowsze”. Do współorganizacji imprezy zaproszono również Mazowieckie Forum Oddziałów.

Do objęcia patronatem imprezy zaproszone zostały instytucje związane z turystyką oraz wydawaniem książek w Polsce, m.in.: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezes Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Patronaty medialne: wortal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Poznaj
Swój Kraj”, Portal rynku wydawniczego Wydawca.com.pl, „TTG Dziennik Turystyczny”.

W ramach Przeglądu przeprowadzany jest ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach, PTTK promuje też nadesłane do udziału w konkursie publikacje. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2022–2023.
Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do 30 września 2023 roku. Zgłoszenia obsługuje Oddział Mazowsze PTTK w Warszawie, prosimy o dokonanie wpłat (60,00 zł za każdą zgłoszoną książkę) na nr konta Oddziału: 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 z dopiskiem: 31 Przegląd. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na funpage FB Przeglądu.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest w październiku 2023 r., zaś gala finałowa Przeglądu odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada 2023 roku. Dodatkowo organizatorzy przewidują głosowanie on-line na najciekawszą zdaniem internautów publikację zgłoszoną do udziału w 31 Przeglądzie, głosowanie trwać będzie w terminie 10-20 października 2023 roku.

Więcej informacji na stronie organizatora Przeglądu.

(źródło PTTK)

Dodaj komentarz