Kadry Rynek wydawniczy

Dyplomy Stulecia PTWK dla kolejnych ludzi książki i wydawnictw

Podczas uroczystego otwarcia Jesiennych Targów Książki w Warszawie (8.09.2023) Polskie Towarzystwo Wydawców Książek uhonorowało kolejnych ludzi książki i wydawnictw Dyplomem Stulecia PTWK. To forma wyróżnienia zasłużonych dla polskiej książki osób i instytucji.

A oto oni:

 • Grażyna Borkowska – profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, wieloletnia jurorka Nagród literackich m.in. Nike i Narody miasta Warszawy;
 • dr. hab. Agnieszka Chamera-Nowak – pracownik Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Książki i Historii Mediów; jest zastępcą redaktora naczelnego i sekretarzem czasopisma „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”. Ma w swoim dorobku książki dotyczące ruchu wydawniczego i księgarskiego;
 • Marytka Czarnocka – popularyzator czytelnictwa i autorów, fotografka, obecnie współorganizatorka akcji „Autorzy w obiektywie”;
 • Edyta Gruszczyk-Kolczyńska – profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej i. Marii Grzegorzewskiej, przez wiele lat związana z Poznańskimi Spotkaniami z Książką dla Dzieci i Młodzieży;
 • Ewa Kielak-Ciemieniewska – dziennikarka, wydawczyni, redaktor naczelna miesięcznika „Stolica”, popularyzatorka książek;
 • Maria Kulik – promotorka książki dziecięcej, bibliotekarka i nauczycielka, wieloletnia prezes Polskiej Sekcji IBBY;
 • Anna Lisiecka – dziennikarka radiowa, popularyzatorka książek, autorka;
 • Grzegorz Majerowicz – wiceprezes Polskiej Izby Książki, księgarz, popularyzator czytelnictwa;
 • Magdalena Mikołajczuk – dziennikarka radiowa, popularyzatorka książek, autorka felietonów radiowych „Czytam, bo lubię”;
 • Małgorzata Naimska – wieloletnia dyrektor i wicedyrektor Biura Kultury Urzędu Miasta Warszawy. Jej życzliwości wiele zawdzięczają targi książki w Warszawie i Nagroda Literacka Miasta Warszawy;
 • Tadeusz Nowakowski – wydawca, redaktor, były dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego;
 • Jerzy Okuniewski – księgarz, były prezes Stowarzyszenia Księgarzy, twórca sieci księgarń Książnica Polska;
 • Teresa Wieczorek – wieloletnia współorganizatorka targów książki w Warszawie, Katowicach i plenerów literackich;
 • WYDAWNICTWO ARKADY;
 • WYDAWNICTWO CZYTELNIK;
 • WYDAWNICTWO DWIE SIOSTRY;
 • WYDAWNICTWO NASZA KSIĘGARNIA.

Ponadto dyplomy przyznano również niżej wymienionym, lecz z powodu urlopów lub innych zobowiązań zawodowych nie mogli odebrać ich osobiście. Dyplomy otrzymają w innym terminie.

 • Maksymilian Celeda – wieloletni dyrektor departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki; obecnie prezes Fundacji „Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza” i promotor utalentowanych, młodych twórców sztuki współczesnej;
 • dr Karol Czejarek – wieloletni dyrektor departamentu Książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, literaturoznawca, księgarz, publicysta, tłumacz, wykładowca uczelniany karolczejarek@uw.edu.pl;
 • Janusz Drzewucki – krytyk literacki, poeta, dziennikarz, wydawca, redaktor miesięcznika „Twórczość”, były przewodniczący jury Nagrody Literackiej m.st. Warszawy;
 • Maciej Hoffman – wieloletni wydawca prasy, członek władz organizacji branżowych;
 • Jerzy Kisielewski, dziennikarz radiowy i telewizyjny, publicysta, popularyzator książek;
 • Irena Koźmińska – popularyzatorka czytelnictwa dzieciom i przez dzieci, założycielka Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, inicjatorka kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”;
 • Grzegorz Leszczyński – profesor Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca, związany ze wszystkimi edycjami Poznańskich Spotkań z Książką dla Dzieci i Młodzieży;
 • dr Krzysztof Lewandowski – specjalista w zakresie prawa autorskiego, były wydawca, dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, wieloletni prelegent na spotkaniach organizowanych przez PTWK;
 • Piotr Szymon Łoś – dziennikarz radiowy, pasjonat historii i genealogii popularyzator książek o tej tematyce;
 • Włodzimierz Paszyński – nauczyciel, stołeczny kurator oświaty. były zastępca prezydenta Warszawy, współdecydował o przywróceniu Nagrody Literackiej miasta Warszawy;
 • Olga Tokarczuk – pisarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018, ponadto eseistka, poetka i autorka scenariuszy, psychoterapeutka;
 • Tomasz Zapert – dziennikarz radiowy i prasowy, publicysta, popularyzator książek, autor słuchowisk radiowych;
 • Agnieszka Ziemiańska wieloletnia współorganizatorka targów książki w Warszawie, Katowicach i plenerów literackich;
 • WYDAWNICTWO LITERATURA;
 • WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
 • OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” w Lublinie;
 • “KSIĄŻKI. MAGAZYN DO CZYTANIA”.

(info PTWK, fot. Andrzej Palacz)

Dodaj komentarz