EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez wyd. Altenberg sp. z o.o.


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książki zgłoszone przez wydawnictwo Altenberg sp. z o.o.

Arkadiusz Matras
JEDZENIE NORMALNE

redakcja: Anna Dziadko
współpraca redakcyjna: Marcin Osiadacz
korekta: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska
projekt graficzny okładki i makiety: Paweł Panczakiewicz / PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
opracowanie graficzne i skład: Studio / PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
druk i oprawa: brak danych


Dawid Myśliwiec
7 CZĄSTECZEK, CZYLI HISTORIE O TYM, JAK CHEMIA KSZTAŁTOWAŁA, KSZTAŁTUJE I BĘDZIE KSZTAŁTOWAĆ ŚWIAT WOKÓŁ NAS

redakcja: Anna Dziadko
współpraca redakcyjna: Marcin Osiadacz
korekta: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska
projekt graficzny okładki: Katarzyna Placek / This Way Design
opracowanie graficzne i skład: Kamila Dankowska / This Way Design
druk i oprawa: brak danych


Weronika Truszczczyńska
OSWOIĆ SMOKA

redakcja: Anna Dziadko
korekta: Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska
projekt graficzny okładki: Katarzyna Placek / This Way Design
opracowanie graficzne i skład: Katarzyna Placek / This Way Design
druk i oprawa: brak danych

Dodaj komentarz