Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda KLIO 2023

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą dziewiątą edycję Nagrody KLIO i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, którzy przyczyniają się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Dla wydawców, którzy biorą udział w Targach Książki Historycznej 2023, uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Wydawcy, którzy nie są wystawcami Targów Książki Historycznej, zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty w załączeniu) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji na adres:

Waldemar Michalski
Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem: Nagroda KLIO

Obligatoryjnie należy przesłać także skan formularza zgłoszenia oraz wykaz zgłaszanych książek (w pliku xls) drogą mailową do 29 września 2023 r., na adres: fundacja@historiaikultura.pl.

W Jury Nagrody zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszary badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski, red. Tomasz Urzykowski i red. Piotr Dobrołęcki. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński. Liczba zgłaszanych do Nagrody publikacji niezmiennie utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – w ubiegłym roku 82 wydawców nadesłało 200 propozycji do Nagrody.

W 2023 r. Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii),
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzacji historii Warszawy).

Wyniki tegorocznej edycji zostaną ogłoszone podczas uroczystego otwarcia XXXI edycji Targów Książki Historycznej, w czwartek 30 listopada br.

Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska. Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

Regulamin Nagrody

(źródło: Fundacja Historia i Kultura)

Dodaj komentarz