EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książka zgłoszona przez Muzeum Powstania Warszawskiego


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszona przez Muzeum Powstania Warszawskiego: jakże potrzebna, ważna i solidnie wydana publikacja.

praca zbiorowa pod red. Katarzyny Utrackiej
LEKSYKON ODDZIAŁÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

koordynacja projektu: Anetta Jaworska-Rutkowska redakcja: Magdalena Jagielska
korekta: Michał Tomasz Wójciuk
opracowanie graficzne i łamanie: Beta Danowska, Marta Duda / Dobry Skład
druk i oprawa: Sindruk (Opole)


Dodaj komentarz