EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książka zgłoszona przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszone przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego: z kunsztem wydana pozycja, która zachwyci miłośników historyków-miłośników symboli.

Krzysztof Mordyński
GODŁO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. DZIEJE SYMBOLU NA PIECZĘCIACH UCZELNI ZE ZBIORÓW MUZEUM UW

redaktor prowadząca: Małgorzata M. Przybyszewska redakcja i indeks osób: Katarzyna Ziębik
korekta: UW
opracowanie graficzne i łamanie: Krzysztof Stefaniuk
druk i oprawa: Pozkal (Inowrocław)


Dodaj komentarz