EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książki zgłoszone przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – dwie skromnie wydane pozycje w oprawie płóciennej.

Romano Guardiniczyk-Szulc, Agnieszka Kojczyk
LISTY ZNAD JEZIORA COMO

redaktor naukowy wydawnictwa: Bolesław Stelmach przekład: Kamil Markiewicz
redakcja językowa: Tomasz Karpowicz
redaktor prowadząca, korekta: Hanna Włoch
opracowanie graficzne i łamanie: Piotr Chuchła
druk i oprawa: Argraf

książkę złożono krojami: Seagal, Tiempos Text
papier: Munken Lynx Rough 120 g/mkw.


Józef Rykwert
U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU

redaktor naukowy wydawnictwa: Bolesław Stelmach przekład: Ewa Klekot
redakcja naukowa: Gabriela Świtek
redakcja językowa: Tomasz Karpowicz
redaktor prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko
korekta: Kaja Jaroszewska, Tomasz Karpowicz, Hanna Włoch
opracowanie indeksu: Hanna Włoch, Magdalena Zabrocka / Lingventa
digitalizacja i opracowanie zdjęć: Tmasz Kubaczyk
opracowanie graficzne i łamanie: Idalia Smyczyńska, Robert Zajac / kilku.com
druk i oprawa: Argraf

książkę złożono krojami: Questa, Questa Sans
papier: Amber Graphic 90 g/mkw..


Dodaj komentarz