EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Fame Art


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023: książki zgłoszone przez Fame Art – trzy niewielkie i proste edytorsko pozycje.

Janka Kaempfer Louis
ADIEU VARSOVIE

tłumaczenie: Katarzyna Marczewska
redaktorka inicjująca: Natalia Moskal
prowadzenie redakcji i adaptacja polskiego wydania: Kaja Katańska
korekta: Anna Podolska
skład i łamanie, projekt okładki: Gracja Zegarowicz
druk i oprawa: Abedik S.A.


Audre Lorde
DZIENNIK RAKA

przekład: Anna Dzierzgowska
redaktorka prowadząca i redakcja przedmowy: Kaja Kotańska
redaktorka inicjująca: Natalia Moskal
redakcja językowa: Katarzyna Szaniawska, Aleksandra Mól
redakcja przedmowy: Kaja Kotańska
korekta: Aleksandra Mól
skład i łamanie, projekt okładki: Magdalena Skrolecka
druk i oprawa: Read Me (Łódź)


Izaak Baeszewis Singer
ODWIEDZINY

tłumaczenie: Krzysztof Modelski
redaktorka inicjująca: Natalia Moskal
redaktorka prowadząca: Kaja Katańska
korekta: Teresa Markowska
skład i łamanie, projekt okładki: Magdalena Skrolecka
druk i oprawa: EDIT sp. z o.o.

Dodaj komentarz