EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Instytut De Republica


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs  na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszona przez Instytut De Republica: solidnie wydana, w duchu lat 20. i 30. XX wieku pozycja.

praca zbiorowa pod red. Janusza Górskiego
MAZUREK DĄBROWSKIEGO. OBRAZY, SŁOWA, NUTY

redakcja: Elżbieta Pałasz
indeks: Anna Kwaśnik-Gliwińska
korekta: Anna Gaudy-Piątek, Agnieszka Szymanowska-Pancer
kwerenda ilustracji: Krystyna Rybicka, Monika Stachurska
projekt graficzny: Janusz Górski
DTP: Krzysztof Gotowicki
druk i oprawa: b.d.


praca zbiorowa pod red. naukową profesorów Zbigniewa Giżyńskiego, Jarosława Kłaczkowa i Wojciecha Piaska
PREMIERZY I MINISTROWIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1918-1939

redaktorzy prowadzący: Łukasz Gołąb, Edyta Kunowska
redakcja i korekta: zespół Studia Format
koncepcja i projekt szaty graficznej: Kaja Mickiewicz
skład i łamanie, indeks osób: Wieczysław Krysztal / Studio Format
Produkcja poligraficzna: Leszek Marcinkowski, Joanna Syrewicz
kwerenda fotografii: Sylwia Sperling
restylizacja Orła Białego: Aleksander Bąk
druk i oprawa: Drukarnia Akapit

[zdjęcia ze strony internetowej Instytutu]


Dodaj komentarz