EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 – książki zgłoszone przez Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Konkurs na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA 2022/2023
książka zgłoszona przez Instytut Badań Literackich Wydawnictwo: ciekawa, solidnie opracowana i wydrukowana pozycja.

Ewa Rot-Buga
LWOWSKA ARKADIA. STUDIA O SIELANKACH NOWYCH RUSKICH JÓZEFA BARTŁOMIEJA ZIMOROWICA

redakcja: Anna Tłuchowska
indeks: Krzysztof Smólski
korekta: Krzysztof Smólski, Emilia Kolinko, Anna Wolf
projekt graficzny, skład i łamanie: Katarzyna Misiukanis-Celińska
Typografia: Adobe Caslon Pro
druk i oprawa: Totem.com.pl


Dodaj komentarz