Organizacje branżowe

Zero VAT na książki w programie KO

Komunikat PIK

Kandydatka do Senatu, Marszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz kandydat KO do Sejmu w Warszawie, ekonomista Andrzej Domański spotkali się 4 października w warszawskiej księgarni z mediami. W wystąpieniu pani Marszałek podkreśliła wagę kultury a pan Domański trudną sytuację, w jakiej znajduje się rynek książki. Pan Domański oświadczył, że po wygranych wyborach VAT na książki zostanie obniżony do stawki 0%. Jest to jeden z głównych postulatów Polskiej Izby Książki.

(info PIK)

Dodaj komentarz