Konkursy Konkursy literackie

Nagroda Fundacji im. Kościelskich 2023

Jury Nagrody Kościelskich w składzie: Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Anna Estreicher, Jens Herlth, Justyna Hanna Orzeł, François Rosset (przewodniczący), Tomasz Różycki, Aleksandra Wojda, Ewa Zając, Jan Zieliński na posiedzeniu 7 października 2023 roku w Ecublens (Szwajcaria) przyznało Nagrodę Kościelskich za rok 2023 Urszuli Honek za tom opowiadań “Białe noce”, Wydawnictwo Czarne, 2022.


Uzasadnienie:

Książkę charakteryzuje wyjątkowa zdolność łączenia ostrego spojrzenia na rzeczywistość z językową magią, która splata żywych i umarłych, ludzi i zwierzęta, tradycje poetyckie i prozę współczesną.

Nagroda zostanie wręczona 9 grudnia w szwajcarskim miasteczku Montricher.


Fundacja im. Kościelskich powstała na mocy testamentu zmarłej w lipcu 1959 roku Moniki Kościelskiej, wdowy po Władysławie Auguście Kościelskim, wydawcy, poecie i mecenasie sztuki. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju literatury polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym polskim pisarzom, którzy nie ukończyli 40. roku życia. Pierwszy raz Nagroda została przyznana w roku 1962 między innymi Sławomirowi Mrożkowi, niemal debiutującemu wówczas twórcy. Do ponad stuosobowego grona jej laureatów należą najwybitniejsi polscy prozaicy, poeci, dramatopisarze i krytycy literaccy.
(źródło: BN)

Dodaj komentarz