EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 / nominacja: GODŁO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO…


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Z kunsztem wydana pozycja, która zachwyci historyków – miłośników symboli oraz historii UW.


Krzysztof Mordyński
GODŁO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. DZIEJE SYMBOLU NA PIECZĘCIACH UCZELNI ZE ZBIORÓW MUZEUM UW

redaktor prowadząca: Małgorzata M. Przybyszewska redakcja i indeks osób: Katarzyna Ziębik
korekta: UW
opracowanie graficzne i łamanie: Krzysztof Stefaniuk
druk i oprawa: Pozkal (Inowrocław)


Dodaj komentarz