EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 / nominacja: Narodowe Centrum Kultury – SYMBOLICZNE KONSTRUOWANIE WSPÓLNOTY


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Publikacja opracowana z wielką kulturą typograficzna. Ciekawa aranżacja okładki ślepe tłoczenie jako tło.


Anthony O. Cohen
SYMBOLICZNE KONSTRUOWANIE WSPÓLNOTY

tytuł oryginału: The Symbolic Construction of Community
tłumaczenie: Konrad Siekierski
redakcja naukowa i wstęp do wydania polskiego: dr Izabela Bukalska, dr hab. Rafał Wiśniewski
redaktorki prowadzące: Katarzyna Flera, Beata Misiewicz
redakcja językowa: Agnieszka Federowicz
korekta: Elżbieta Gola
redaktor koordynator: Małgorzata Chrobak
projekt graficzny serii: Biuro Szeryfy
projekt okładki: Jakub Sowiński
skład i łamanie: Inter Line s.c. P. Hrehorowicz, M. Punzet
druk i oprawa: ZAPOL Sobczyk sp.k.

Złożono krojami: Genath, Avenir Next

[Zdjęcia pochodzą ze strony wydawcy]


Dodaj komentarz