EDYCJA 2022/2023 Konkurs EDYCJA

EDYCJA 2022/2023 / nominacja: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki – U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU


Organizatorzy i sponsorzy Konkursu

Skromnie, ale z klasą wydana pozycja. Zwraca uwagę płócienna oprawa.


Józef Rykwert
U ŹRÓDEŁ MODERNIZMU

redaktor naukowy wydawnictwa: Bolesław Stelmach przekład: Ewa Klekot
redakcja naukowa: Gabriela Świtek
redakcja językowa: Tomasz Karpowicz
redaktor prowadząca: Karolina Andrzejewska-Batko
korekta: Kaja Jaroszewska, Tomasz Karpowicz, Hanna Włoch
opracowanie indeksu: Hanna Włoch, Magdalena Zabrocka / Lingventa
digitalizacja i opracowanie zdjęć: Tmasz Kubaczyk
opracowanie graficzne i łamanie: Idalia Smyczyńska, Robert Zajac / kilku.com
druk i oprawa: Argraf

książkę złożono krojami: Questa, Questa Sans
papier: Amber Graphic 90 g/mkw..


Dodaj komentarz