Konkursy Konkursy literackie

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2023 – nominacje

Znamy tytuły dziesięciu książek nominowanych do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Jury wybrało je spośród stu czterech tytułów zgłoszonych w tym roku. Kto zwycięży w konkursie, dowiemy się 26 listopada.


Książki ocenia jury w składzie: Andrzej Friszke (Przewodniczący), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska, Jan Kofman, Andrzej Krzysztof Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert i Andrzej Wielowieyski.

Oto lista książek nominowanych do Nagrody:

  1. Łukasz Bertram, Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956, Wydawnictwo Naukowe Scholar
  2. Anna Bikont, Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie, Wydawnictwo Czarne
  3. Andrzej Brzeziecki, Kocio, Kozioł, senator. Biografia Krzysztofa Kozłowskiego, Wydawnictwo Znak
  4. Jakub Gałęziowski, Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
  5. Bartłomiej Kapica, Władysław Bieńkowski. Biografia polityczna, Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
  6. Sławomir Łotysz, Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”
  7. Maciej Łuczak, A imię jego 34. Postępowania karne wobec sygnatariuszy Listu 34 i popierających go pisarzy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  8. Włodzimierz Mędrzecki, Odzyskany śmietnik. Jak radziliśmy sobie z niepodległością w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Literackie
  9. Krzysztof Umiński, Trzy tłumaczki, Wydawnictwo Marginesy
  10. Agnieszka Witkowska-Krych, Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim, Żydowski Instytut Historyczny.

Nagroda, ustanowiona w grudniu 2018 r. uchwałą Rady m.st. Warszawy, jest kontynuacją powstałej w 2009 r. nagrody za najlepszą książkę poświęconą historii Polski – od odzyskania niepodległości w 1918 r. do czasów współczesnych. W konkursie mogą startować autorskie prace historyczne (pierwsze polskie wydanie książki autora polskiego i pierwsze polskie wydanie przekładu autora zagranicznego), dzienniki i pamiętniki oraz edycje źródłowe. Z uwagi na cel konkursu, którym jest popularyzacja książki historycznej, oraz osobę patrona, autora słynnych „Rozmów z katem”, organizatorzy liczą na zgłoszenia książek nie tylko ściśle naukowych, ale też adresowanych do szerokiego grona czytelników.

Fundator i organizator Nagrody: m.st. Warszawa. Współorganizatorzy: Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich. Partner: Biblioteka Narodowa.

(info Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego)

One thought on “Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego 2023 – nominacje

Dodaj komentarz