Rynek polski Rynek wydawniczy

Polska Izba Książki zaprasza na dyskusję panelową online

Spotkanie z wydawcami z Ukrainy organizowane we współpracy Polskiej Izby Książki i Supporting Ukrainian Publishers Resilience and Recovery:
Modele działalności wydawniczej w Unii Europejskiej – przykład z Polski


Dyskusję panelową online moderuje Andrzej Chrzanowski, wydawca, członek Rady Polskiej Izby Książki.

Plan spotkania:
Słowo wstępne – dr Frances Pinter, przewodnicząca inicjatywy SUPRR

  1. Modele działalności wydawniczej w Europie – dokąd zdążamy w Polsce? – Sonia Draga, prezes Polskiej Izby Książki
  2. Na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej i zmiany po akcesji – kwestie prawne, podatkowe, prawo konkurencji i praktyka stosunków gospodarczych – Grzegorz Boguta, Doradztwo Wydawnicze GAB
  3. Siła współpracy – czy można działać razem na rynku książki? Promocja czytania: państwo i inicjatywy NGOs – Maria Deskur, prezeska Fundacji Powszechnego Czytania
  4. Prawo autorskie, licencje i praktyki kontraktowe – Magdalena Dębowska, dyrektor zarządzająca wydawnictwa Karakter
  5. Rola mediów branżowych na rynku książki i gromadzenie danych na jego temat – Piotr Dobrołęcki, analityk rynku książki, dziennikarz

Dyskusja z udziałem wydawców ukraińskich, pytania i odpowiedzi.
Webinarium online odbędzie się 4 grudnia 2023, 10.00-12.30 CET.
Spotkanie będzie tłumaczone.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie chęci udziału pod adresem: biuro@pik.org.pl

W panelu udział biorą:
Andrzej Chrzanowski jest wydawcą z doświadczeniem menedżerskim w sektorze prywatnym i publicznym. W latach 1990-1999 kierował Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi. W latach 1997-2002 był ekspertem w Departamencie Edukacji Rady Europy. W latach 2002-2006 pracował w administracji publicznej. Od 2011 r. kieruje Wydawnictwem Akademickim “SEDNO”. W latach 1997-2000 był prezesem Polskiej Izby Książki, obecnie członek Rady PIK. Od 2020 r. jest przewodniczącym Sekcji Wydawnictw Naukowych i Akademickich PIK i członkiem zespołu ds. Publikacji Naukowych przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

dr Frances Pinter jest założycielką SUPRR, przewodniczącą zarządu Central European University Press i byłą dyrektor generalną Manchester University Press. Doradza kilku wydawnictwom uniwersyteckim na całym świecie. Jest wydawcą-założycielem Bloomsbury Academic i założycielką Knowledge Unlatched. Koncentruje się na opracowywaniu zrównoważonych modeli biznesowych dla otwartego dostępu dla książek i jest członkiem rady doradczej PALOMERA. Wcześniej dyrektor ds. publikacji w Instytucie Społeczeństwa Otwartego, gdzie założyła EIFL, wiodące konsorcjum bibliotek. Jest profesorem wizytującym w London School of Economics and SAS, University of London www.pinter.org.uk

Sonia Draga jest absolwentką rynków zagranicznych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), kobieta biznesu, tłumaczka i działaczka społeczna. Działalnością wydawniczą zajmuje się od 2000 roku jako prezes zarządu Wydawnictwa Sonia Draga. Prezes Grupy Wydawniczej Sonia Draga, właścicielka kilku księgarń. Przez wiele lat była wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Była członkiem zarządu Targi Książki Sp. z o.o. organizującej m.in. Warszawskie Targi Książki czy Śląskie Targi Książki. W 2013 roku została zaproszona do grona stu Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet w Polsce. W lipcu 2015 roku otrzymała „Odznakę Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej”. W grudniu 2019 roku została wyróżniona Pamiątkowym Medalem PTWK za działalność na rzecz książki i kultury. Od 2020 r. prezeska Polskiej Izby Książki. Od 2022 r. wiceprezydentka organizacji europejskich wydawców, FEP.

Grzegorz Boguta, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydz. Chemii; w 1983 uzyskał tytuł doktora nauk przyrodniczych. Współtwórca KOR oraz zasłużony członek Solidarności, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Twórca podziemnego wydawnictwa NOWA. Pracownik naukowy w latach 1977–1983. W latach 1989–1990 doradca w Ministerstwie Kultury i Sztuki a potem aktywny uczestnik i lider ruchu wydawniczego w wolnej Polsce. Od 2004 do dzisiaj właściciel firmy Doradztwo Wydawnicze „GAB”. W 2015 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej założył Wydawnictwo Nieoczywiste (www.nieoczywiste.pl), które publikuje książki z zakresu nauk społecznych.

Maria Deskur, wydawca, ekspertka upowszechniania czytania. Absolwentka romanistyki UJ, literatury francuskiej na Sorbonie oraz komunikacji społecznej na Université Lumière w Lyonie. Współzałożycielka wydawnictwa Muchomor, dyrektor zarządzająca Wydawnictw Egmont, Burda, współfundatorka i prezeska Fundacji Powszechnego Czytania. Zwyciężczyni konkursu Zwyrtała 2019 na najlepszy pomysł na promocję czytelnictwa za akcję „Książka na receptę. Recepta na sukces”, autorka poradnika upowszechniania czytania „Supermoc książek”, oraz współautorka poradnika „Supermoc książek. #TataTeżCzyta”, Ashoka Fellow od 2023 roku. Prywatnie – mama czwórki dzieci, rowerzystka.

Magdalena Hajduk-Dębowska – współzałożycielka i współwłaścicielka Wydawnictwa Karakter. Związana z branżą wydawniczą od dwudziestu lat. W przeszłości prowadziła agencję literacką. Jako ekspertka od prawa autorskiego udziela konsultacji oraz porad z zakresu współpracy z wydawcami, w latach 2015–2016 prowadziła szkolenia nt. współpracy autorek i autorów z wydawnictwami w ramach Kursów Pisania Miasta Literatury UNESCO. Współautorka Konwencji Krakowskiej; pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Wydawnictw Niezależnych Polskiej Izby Książki.

Piotr Dobrołęcki, dziennikarz, wydawca i księgarz, red. nacz. „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” i „Kwartalnika Literackiego Wyspa”, zastępca redaktora naczelnego „Biblioteki Analiz”, członek zespołu portalu www.rynek-ksiazki.pl. Członek władz Polskiej Izby Książki od 2003 roku, obecnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej PIK, a także członek zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska oraz zarządu Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

(info PIK)

Dodaj komentarz