poligrafia - różne

Stora Enso na czele rankingu Financial Times Diversity Leaders Index

Stora Enso znalazła się na 1. miejscu rankingu Financial Times Diversity Leaders Index. Zestawienie, dorocznie publikowane przez Financial Times i firmę Statista, uwzględnia 850 europejskich przedsiębiorstw z różnych branż, wyróżnionych za skuteczne wdrażanie zasad DEI (równość szans, różnorodność i włączenie społeczne). Metodologia rankingu uwzględnia opinie ponad 100 tys. ankietowanych pracowników, zatrudnionych w firmach znajdujących się w różnych częściach Europy.


Ranking stanowi potwierdzenie naszych starań i zaangażowania we wdrażanie równości szans, różnorodności i włączenia społecznego (DEI) – mówi Katariina Kravi, Head of People & Culture w Stora Enso. – Promowanie zasad DEI to zadanie realizowane przez nas w perspektywie długoterminowej, wymagające wytrwałości. Jednak korzyści z niego wynikające są niepodważalne, gdyż dotyczą naszych pracowników i ich bezpieczeństwa, co jednocześnie przekłada się na sukcesy rynkowe Stora Enso.

Wśród praktycznych działań naszej polityki dotyczącej DEI można wymienić prowadzone na poziome lokalnym warsztaty na temat różnorodności, jak też odpowiednie komunikowanie jej znaczenia wśród pracowników Stora Enso – kontynuuje Katariina Kravi. – Postrzeganie różnorodności jest jednym z kluczowych wskaźników w badaniach dotyczących poziomu zaangażowania naszych pracowników. Co więcej, nie jest ona profilowana wyłącznie w kontekście zasobów ludzkich, ale jako szerszy temat, związany z zarządzaniem i w naturalny sposób stanowiący jego element.

Więcej informacji na temat rankingu.

W związku z zajęciem przez Stora Enso 1. miejsca w zestawieniu Financial Times Diversity Leaders Index, w raporcie online – również opublikowanym przez redakcję i dostępnym na jej stronach internetowych – znalazł się artykuł poświęcony firmie, zatytułowany „Kultura integracyjna w Stora Enso jako czynnik zwiększający bezpieczeństwo pracy”.

(info: Poligraficzna Agencja Informacyjna, fot.: Stora Enso)

Dodaj komentarz