Poligrafia Sekcja Poligrafów SIMP

Grudniowe posiedzenie ZG SP SIMP

Dnia 12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP (ZG SP SIMP). Oprócz członków zarządu Sekcji udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście, w tym prof. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska – kier. Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej (PW), Tomasz Chmielewski – dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego PW, Bernard Jóźwiak z Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, dr Krzysztof Krystosiak z Toronto Metropolitan University.

Spotkanie rozpoczął prezes SP SIMP Andrzej Szaefer, który zrelacjonował wydarzenia Konferencji Stowarzyszenia Introligatorów Polskich (Katowice 14-25.2023): omówienie trendów współczesnych opraw, prezentacja Leksykonu Oprawoznawczego – publikacji pięknie wydanej przez bydgoskie Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wystawa opraw, warsztaty wykonania opraw skrzydełkowych, zwiedzenie pracowni renowacji książek. Wydarzenie odbyło się w nowym gmachu Biblioteki Śląskiej.

Kolejnym punktem było przekazanie informacji o sytuacji w Zakładzie Technologii Poligraficznych. Omówiła je pani kierownik Zakładu: na około 80 osób rozpoczynających studia na pierwszym stopniu kształcenia kończy je kilkanaście, a do drugiego, magisterskiego, podchodzą jednostki; harmonogram prowadzenia zajęć został dostosowany do możliwości czasowych studentów, którzy bardzo wcześnie podejmują pracę zawodową; ze względu na małe zainteresowanie w zdobywaniu tytułów magisterskich potrzebne jest umożliwienie podejmowania studiów drugiego stopnia przez studentów z innych wydziałów – fizyki, mechatroniki, elektroniki itd. W planie modernizacja programu nauczania, uwzględnienie, również na drugim stopniu nauczania, elektroniki drukowanej oraz zdobywania przez studentów kompetencji menadżerskich. Dziekan T. Chmielewski przedstawił z kolei aktualny stan prac badawczo-naukowych PW związanych z poligrafią. Przypomniał, że PW jest przede wszystkim instytucją badawczą, i na nią spada obowiązek prowadzenia prac i badań naukowych. Do zespołu dołączyło 5 nowych osób, z jedną się rozstano, do Zakładu przyłączona została grupa pod przewodnictwem pani prof. Jakubowskiej, która pracuje nad kilkoma projektami związanymi z produkcją inteligentnych powłok dla inżynierii biomedycznej, elektroniki, przemysłu chemicznego. Wartość projektów przekracza 10 mln. zł. W nawiązaniu do zmian programu nauczania zaprosił przedstawicieli branży poligraficznej do udziału w tych pracach.

Dr Krzysztof Krystosiak uzupełnił informację o szkolnictwie wyższym poligrafów na uczelni w Toronto. W porównaniu do krajowych uczelni większy nacisk kładzie się tam na wiedzę praktyczną.

Kol. Andrzej Palacz przekazał obszerną relację z Targów Książki w Krakowie, które odbyły się pod koniec października br. Wspólnie z Drukarnią Wydawniczą im. W.L. Anczyca, firmą Follak oraz Drukarnią Opolgraf zorganizowana tam została konferencja skierowana głównie do młodzieży krakowskiej szkoły poligraficznej na temat uszlachetniania druków oraz rozstrzygnięto kolejny Ranking Polskich Drukarń Dziełowych. Wyniki konkursu zostały opublikowane w czasopiśmie „Wydawca” .

Kol. Lidia Matuszewska z Korporacji Poligrafów Poznańskich wspomniała o przygotowaniach do obchodów 30-lecia Korporacji. Odbędą się one 24 lutego 2024 roku na zamku w Rydzynie. Jednocześnie zaprosiła członków Zarządu SP SIMP do udziału w uroczystościach, a także na organizowny tam bal karnawałowy.

Kol. Bernard Jóźwiak z Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych omówił ostatnie działania organizacji. Po pewnej stagnacji związanej z pandemią Fundacja ruszyła z postulowanymi przez środowisko nauczycieli średnich szkół poligraficznych szkoleniami, w tym w zakresie organizacji produkcji. Szkół prowadzących zajęcia z szeroko rozumianej poligrafii jest około 270. Szkolenia są bezpłatne, prowadzone one-line w godzinach wieczornych. W kończących je teście udział wzięło 120 nauczycieli, zdało 84. Obecnie kończone są szkolenia w zakresie fleksografii. W planach kolejne zajęcia.

Miłym akcentem spotkania była prezentacja archiwalnego filmu, fragmentu jednej z Kronik Filmowych z 1976 roku, z Chrztu Drukarskiego w Zakładach Graficznych WSIP w Bydgoszczy. Niektórzy z gości mogli tam rozpoznać siebie.

Na zakończenie zebrania prezes SP SIMP Andrzej Szaefer złożył wszystkim życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

(info Andrzej Szaefer, Andrzej Palacz)

Dodaj komentarz