Poligrafia Sekcja Poligrafów SIMP

Grudniowe posiedzenie ZG SP SIMP

Dnia 12 grudnia 2023 r. odbyło się w Warszawie zebranie Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP (ZG SP SIMP). Oprócz członków zarządu Sekcji udział w zebraniu wzięli zaproszeni goście, w tym prof. dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska – kier. Zakładu Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej (PW), Tomasz Chmielewski – dziekan wydziału Mechanicznego Technologicznego PW, Bernard Jóźwiak z Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych, dr Krzysztof Krystosiak z Toronto Metropolitan University.