Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nabór wniosków o przyznanie 33. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego

Ruszył nabór wniosków o przyznanie 33. Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku im. Wiesława Kazaneckiego za najlepszą książkę 2023 roku. Zgłoszenia są przyjmowane do końca stycznia 2024 roku.

Nagroda wręczana jest corocznie za dokonania w dziedzinie literatury żyjącym twórcom, w dwóch kategoriach:

  • za najlepszą książkę roku, spośród wszystkich gatunków literackich, twórcom, którzy są związani ze środowiskiem literackim Białegostoku i regionu lub się tu urodzili czy zamieszkują, albo których twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku,
  • za najlepszy ogólnopolski poetycki debiut roku, rozumiany jako pierwszy wydany tom danego autora.


Nagroda Literacka przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody Literackiej, także w formie elektronicznej (e-booka), w języku polskim. Nie uwzględnia się maszynopisów. Z udziału wyłączone są antologie, opracowania, publikacje naukowe oraz albumowe.

Wnioski – zgłoszenia (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Literacka Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Departament Kultury, Promocji i Sportu, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. Termin składania wniosków mija 31 stycznia 2024 roku. W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Do wniosku należy dołączyć co najmniej 3 egzemplarze zgłaszanej książki (dotyczy wydawnictw i autorów).

Więcej informacji o Nagrodzie (w tym wniosek) na stronie Urzędu Miejskiego w Białymstoku.


W ubiegłym roku nagrodę otrzymało dwóch twórców: Marcin Mokry za najlepszą książkę, tom poetycki Żywe linie nowe usta, i Anouk Herman za debiut poetycki Right into pod tramwaj.

(źródło Urząd Miejski w Białymstoku)


Dodaj komentarz