Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy

GUS o inflacji w listopadzie 2023

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,6% (przy wzroście cen usług – o 8,6% i towarów – o 5,9%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,7% (w tym towarów – o 1,0%, przy spadku cen usług – o 0,1%).

W listopadzie 2023 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku obniżono o 4,7%, w stosunku do poprzedniego miesiąca były o 0,8% niższe. Ceny poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji spadły rok do roku o 1,8%, w stosunku do października spadły o 0,2%.

W ujęciu rocznym (od listopada 2022 do listopada 2024) książki zdrożały o 8,8, gazety i czasopisma o 5,2%. Natomiast w stosunku do października tego roku ceny książek wzrosły o 1,4%, gazety i czasopisma staniały o 4,3%.

(źródło GUS)

Dodaj komentarz