poligrafia - różne

Jaki był mijający rok? O tym, czym żyła branża druku opowiadają eksperci Canon Polska

W grudniowym odcinku podcastu „Rozmowy o druku” eksperci Canon Polska zaproszeni do rozmowy przez redaktora zarządzającego dziennika Rzeczpospolita, Jeremiego Jędrzejkowskiego, podsumowali najważniejsze wydarzenia w branży druku w mijającym roku. Jaki on był dla wydawców, drukarzy i producentów urządzeń drukarskich? Jakie panowały wśród nich nastroje?


Druga połowa grudnia to dobra okazja, by spojrzeć wstecz na ostatnie dwanaście miesięcy i wskazać zjawiska najbardziej dla tego okresu istotne. W najnowszej rozmowie cyklu „Rozmowy o druku” zmierzyli się z tym zadaniem eksperci Canon Polska, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami związanymi z produkcją i bezpieczeństwem druku. Gośćmi, Jeremiego Jędrzejkowskiego byli: ekspert od druku wielkoformatowego, Tomasz Miękus, Michał Młynarczyk zajmujący się drukiem małoformatowym i ekspert od zagadnień cyfryzacji i bezpieczeństwa druku Dariusz Szwed.

Branża druku odzyskała równowagę
Czy mijający rok obfitował w znaczące wydarzenia w świecie druku? Jakie nastroje panowały w biznesie drukarskim na przestrzeni dwunastu miesięcy, jakie tendencje dominowały?
Rozmówcy, odpowiadając na pytanie dziennikarza, byli zgodni, że rok 2023 dostarczył wielu powodów do optymizmu. Postępowało popandemiczne „odbicie” w branży – skończyły się kłopoty z łańcuchem dostaw, sprzedaż urządzeń drukarskich wróciła do poziomów sprzed lockdownu, drukarnie śmielej inwestowały w zakup nowego sprzętu. Dobre nastroje dominowały wśród wydawców książek.

Chociaż w branży wydawniczej nakłady poszczególnych serii malały, to liczba wydawanych książek znacząco wzrosła. Pośrednio, potwierdzeniem dobrej koniunktury u wydawców był rodzaj urządzeń, które wprowadzaliśmy na rynek. Były to maszyny szybkie i uniwersalne, czyli drukujące na różnorodnych podłożach – twierdził Michał Młynarczyk.

Opinie przedmówcy potwierdził Tomasz Miękus, odpowiadający za druk wielkoformatowy. Ekspert stwierdził, że mijający rok był wręcz wyjątkowy.
Znacząco wzrosły wolumeny drukarskie, a dobre nastroje klientów automatycznie przekładały się na strategię naszej firmy. Odpowiadaliśmy na złożone wyzwania, z którym zmagały się firmy, oferując im maksymalnie zróżnicowane portfolio urządzeń. Wpływało to korzystnie na wyniki sprzedażowe z naszych wszystkich grup produktowych.

Natomiast jeśli chodzi o tendencje związane z bezpieczeństwem druku, to wśród klientów dominowały decyzje, które miały zapewniać poczucie maksymalnego bezpieczeństwa cyfrowego. Inwestowano w nowoczesny sprzęt, gwarantujący pełną kontrolę nad danymi.

Klienci nie są już zainteresowani standardami sprzed kilku lat. Szukają najbardziej aktualnych rozwiązań w zakresie zabezpieczeń cyfrowych – mówił Dariusz Szwed.

Uczyliśmy się elastyczności
Czy pozytywne nastroje, o których wspominali rozmówcy w pierwszej części rozmowy brały się z tego, że branża dążyła do zachowania pewnego status quo? Wręcz przeciwnie. Okazuje się, że dominującą w branży postawą była elastyczność. Rynek się nieustannie zmienia, w związku z czym na bieżąco trzeba modyfikować wypracowane strategie. Wszystko po to, by osiągać lepsze wyniki biznesowe.

W mijającym roku obserwowaliśmy dążenie do większej rentowności. Drukarze specjalizujący się w dużym formacie koncentrowali się więc na usługach wysoko marżowych. Wiązało się to z koniecznością dywersyfikowania produkcji. W efekcie, bogatsze portfolia firm drukarskich, przekładały się korzystnie na przychody – zauważył Tomasz Miękus.

Elastyczne reagowanie na trendy rynkowe cechowało także wydawców książek. Przedstawiciele wydawnictw uświadamiali sobie, że korzystne efekty biznesowe może przynieść otwarcie się na nowoczesne techniki druku.

Rosnące nakłady książek generowały u wydawców większe zainteresowanie drukiem cyfrowym. To właśnie urządzenia do druku cyfrowego pozwalają na dużą elastyczność w całym procesie wydawniczym. Można zwiększać nakłady na bieżąco, w zależności od rosnącego zainteresowania odbiorcy danym tytułem – zauważył Michał Młynarczyk.

Elastyczność w postawach charakteryzowała także specjalistów odpowiadających za cyberbezpieczeństwo w firmach. W dobie pracy hybrydowej – modelu, który oznacza częste wykorzystywanie urządzeń prywatnych do obowiązków służbowych, zabezpieczenie procesów druku jest poważnym wyzwaniem.

Dlatego w ubiegłym roku dominujące było oczekiwanie całej branży, by dostawcy urządzeń drukarskich oferowali rozwiązania oparte o najwyższe standardy bezpieczeństwa. Mogliśmy reagować na ten trend na bieżąco, bo w naszym portfolio mamy urządzenia, które pod tym względem realizują najwyższe standardy ochrony danych – podkreślił Dariusz Szwed.

Wszyscy dążyliśmy do zrównoważonego rozwoju
W ostatniej części rozmowy Jeremi Jędrzejkowski pytał rozmówców o rosnącą popularność idei zrównoważonego rozwoju w biznesie. Wątek był okazją, by nawiązać do badań przeprowadzonych pod koniec mijającego roku przez Canon Polska. Respondenci – przedstawiciele średniego i dużego biznesu – odpowiadali na pytania dotyczące działań z obszaru zrównoważonego rozwoju. A więc, czy wybierając urządzenia do druku biurowego, firmy uwzględniają odpowiedzialne środowiskowo działania producentów i zrównoważone parametry produktu?

Prawie 90 procent respondentów potwierdziło, że kwestie związane z ESG (Environmental, Social and Governance) są istotne dla decyzji zakupowych. Nie ma tu różnic w podejściu dużych organizacji, które mają wdrożone globalne polityki CSR (Corporate Social Responsibility), a podejściem firm mniejszych. Ekologiczna świadomość rośnie i staje się powszechna, a firma Canon Polska na to odpowiada – m.in. poprzez politykę redukcji dwutlenku węgla i działania kompensacyjne – wyjaśniał Dariusz Szwed.

Myślenie o ESG wpływało na decyzje firmy Canon związane z obszarem druku wielkoformatowego.

Każda, nowo wprowadzana seria ploterów wielkoformatowych charakteryzuje się zmniejszonym zapotrzebowaniem na atrament, czy energię. A to oznacza niższe koszty eksploatacyjne przy zachowaniu identycznej jakości druku i produktywności. Co więcej, nowe plotery to większa automatyzacja w obszarze konserwacji, zatem mniejszy nakład pracy codziennej dla operatora – mówił Tomasz Miękus.

Ekologiczna optyka dominowała także na obszarze druku małego formatu. – Rosnąca świadomość ekologiczna przejawia się w zmianie asortymentu drukowanych opakowań. Firmy odchodzą od plastiku, na rzecz papieru. W Europie opakowania papierowe stanowią już 10 procent, w Polsce jest to ciągle 3-4 procent, co oznacza, że rysuje się tu ciekawa perspektywa rozwoju dla Canon Polska – stwierdził Michał Młynarczyk.

Rok w branży druku był więc udany. Optymizmem napawają wyniki biznesowe wszystkich podmiotów z branży – drukarni, wydawnictw i producentów, a jednocześnie to, że rośnie ich elastyczność wobec dynamicznych procesów rynkowych. Canon Polska, obserwując nowe potrzeby odbiorców, zamyka ten rok w poczuciu, że jego oferta produktów i usług w pełni korespondowała z oczekiwaniami całego rynku.

Wszystkie kwestie omówione podczas spotkania zarejestrowane są na nagraniu z rozmowy.
Podcast jest dostępny pod tym linkiem. Wysłuchać go można również na popularnych platformach podcastowych jak Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.

(info ON BOARD THINK KONG / ECCO Network)

Dodaj komentarz