Konkursy Konkursy literackie

Nabór do X edycji Nagrody im. Adama Włodka

22 stycznia mija termin nadsyłania zgłoszeń o Nagrodę im. Adama Włodka. Fundacja Wisławy Szymborskiej, ustanawiając tę Nagrdę, wypełnia zapis testamentowy zmarłej w 2012 roku Noblistki. Fundacja jest też jedynym fundatorem i organizatorem Nagrody.

Nagrodę tę przyznaje Fundacja za projekt na napisanie książki o charakterze literackim, literaturoznawczym lub przygotowanie przekładu. Jest to Nagroda dla młodych twórców – pisarzy, poetów, tłumaczy, badaczy i krytyków literackich, którzy nie ukończyli 35 roku życia i opublikowali już wcześniej przynajmniej jedną książkę.
Nagroda ma postać stypendium pieniężnego, przyznawana jest raz w ciągu roku, może być podzielona między kilku laureatów.

Zarząd Fundacji wybiera najciekawsze artystycznie projekty, w razie potrzeby powołuje ekspertów posiadających głos doradczy.

W tym roku zgłoszenia do konkursu mogą nadsyłać osoby urodzone nie wcześniej niż w 1988 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 stycznia 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adam Włodek (1922-86) był poetą, redaktorem literackim, mężem Wisławy Szymborskiej, a po ich rozwodzie dozgonnym przyjacielem.

Szczegółowe informacje i regulamin na stronie organizatora.

Dotychczas, w dziewięciu edycjach Nagrody jej laureatami zostali (w porządku chronologicznym): Mikołaj Łoziński, Miłosz Waligórski, Marcin Orliński, Patrycja Pustkowiak, Andrzej Muszyński, Natalia Malek, Aleksandra Zielińska, Weronika Gogola, Daniel Warmuz, Łukasz Kaźmierczak / Łucja Kuttig, Małgorzata Lebda, Urszula Honek, Paweł Kaczmarski, Wojciech Szot, Elżbieta Łapczyńska i Maciej Jakubowiak, Łukasz Barys i Agnieszka Dauksza.

(źródło: Fundacja Wisławy Szymborskiej)

Dodaj komentarz