Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy

Inflacja w grudniu 2023 – pełne dane

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 6,2% (przy wzroście cen usług – o 8,2% i towarów – o 5,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług – o 0,8%, przy spadku cen towarów – o 0,2%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 11,4%.

Wybrane wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. (fragment tabeli)

Jak widać w powyższej tabeli ceny książek w porównaniu do listopada wzrosły o 0,1%, w ujęciu rocznym wzrosły o 7,3%. Wzrosły też ceny prasy: analogicznie o 1,6% i 5,2%.

(źródło GUS)

Dodaj komentarz