Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” – zgłoszenia

Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku zapraszają wydawnictwa, stowarzyszenia literackie, instytucje kultury, redakcje czasopism literackich, wyższe uczelnie humanistyczne, biblioteki i media do zgłaszania kandydatur do Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza” za rok 2023.

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” przyznawana jest w trzech kategoriach: Literacka Książka Roku oraz Pomorska Książka Roku, do których nominowane są pozycje wydane w roku poprzedzającym. W każdej edycji Jury wybiera również laureata lub laureatkę Nagrody za Całokształt Pracy Twórczej.

Literacka Książka Roku – oceniane będą utwory wydane w 2023 roku, należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.

Pomorska Książka Roku – oceniane będą publikacje wydane w 2023 roku, związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.

Całokształt pracy literackiej – oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Każdy Podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem FORMULARZ oraz z załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki należy przesyłać na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego
w Gdańsku,
Targ Rakowy 5/6 80-806 Gdańsk

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31 marca 2024.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 508-327-320, 301-48-11 w.221
oraz na stronie www.wbpg.org.pl, mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku

Więcej informacji:
Sekretarz Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”:
Barbara Blacharska e-mail: barbara_blacharska@wbpg.org.pl

(źródło: strona organizatora)

Dodaj komentarz