Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Konkurs na Najlepszą Publikację o Wielkopolsce

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ogłasza VII edycję konkursu o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą książkę o Wielkopolsce w roku 2023. Celem ustanowionej nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacji wiedzy o regionie.


W konkursie zostaną nagrodzone publikacje w trzech kategoriach:

  • literatura naukowa,
  • literatura popularnonaukowa i beletrystyka,
  • literatura dotycząca miasta Poznania.

Praca zgłaszane do konkursu muszą być wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 r.

Nabór publikacji trwa do 17 maja 2024 r.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Konkurs o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację o Wielkopolsce został zapoczątkowany w 2018 roku. W ramach konkursu nagradzane są zarówno publikację naukowe, jak i popularnonaukowe i beletrystyczne, wydane między 1 stycznia a 31 grudnia roku poprzedzającego daną edycję konkursu.

Celem nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.
(info PTPN)

Dodaj komentarz