Poligrafia poligrafia - różne

Canon współpracuje z naukowcami nad projektem odbudowy raf koralowych

Firma Canon Europe ogłosiła podjęcie partnerskiej współpracy z Coral Spawning Lab w Morden w Londynie. Zespół naukowców połączył siły, aby zbadać i lepiej zrozumieć cykle życia raf koralowych, dostarczać informacje i narzędzia potrzebne do regeneracji ekosystemów raf koralowych. Zaowocowało to stworzeniem pierwszego na świecie programu monitorowania tarła koralowców w całkowicie zamkniętym systemie.


Specjalistyczny sprzęt – najnowocześniejsze kamery i obiektywy, dostarczone przez firmę Canon, zostaną wykorzystane do stworzenia bazy zdjęć, która może być wykorzystywana przez naukowców do monitorowania procesu tarła koralowców. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, rafy koralowe są istotnym zasobem naturalnym, który zapewnia usługi szacowane na 2,7 biliona dolarów rocznie. Rafy mają udział w generowaniu przychodów z turystyki, dostarczaniu surowców do leków ratujących życie i pomagają w utrzymywaniu bezpieczeństwa żywnościowego. Pomimo ich ogromnej wartości, rafy koralowe są zagrożone, co jest efektem szkodliwych zmian klimatycznych. Okazuje się, że w najbliższych latach mogą się one zmniejszyć o 70-90 procent. Jest to negatywna konsekwencja wzrostu temperatury powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i miałoby to katastrofalne skutki dla ekosystemu naszej planety.

Sprzęt firmy Canon umożliwia naukowcom śledzenie postępów każdego nowego “korala”, w tym m.in.: rejestrowanie etapów rozwoju embrionalnego, śledzenie wskaźników śmiertelności i innych kluczowych markerów wzrostu. Co najważniejsze, zespół będzie w stanie udokumentować, jaką cykl życia koralowca odgrywa rolę w procesie odbudowy raf na całym świecie. Badania będą miały również charakter open source, umożliwiając lokalnym społecznościom wykorzystanie spostrzeżeń i wiedzy w celu zapewnienia przetrwania raf dla przyszłych pokoleń.

Jako organizacja zaangażowana w ochronę środowiska, entuzjastycznie podchodzimy do współpracy z utalentowanym zespołem naukowców z Coral Spawning Lab. Cieszy nas fakt, że nasz nowoczesny sprzęt do obrazowania jest wykorzystywany do wspierania odbudowy i wzmacniania odporności raf koralowych na całym świecie. Gatunek ten odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowego ekosystemu. Współpraca stanowi doskonały przykład na to, jak organizacje mogą aktywnie angażować się w zachowanie globalnej bioróżnorodności” – komentuje Peter Bragg, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i spraw rządowych w Canon EMEA.

Praca w laboratorium umożliwia nam znacznie większą kontrolę nad procesem odtworzenia raf koralowych. Monitorujemy precyzyjnie natężenie przepływu, sposoby karmienia, siłę oświetlenia – badamy, co działa, a co nie. Sprzęt dostarczony przez Canon pozwala skrupulatnie śledzić cykl życia koralowców i wspiera nas w dzieleniu się naszymi osiągnięciami z resztą świata. Pozostało nam prawdopodobnie nie więcej niż osiem lat na odbudowę globalnych raf koralowych. Jeśli do tego czasu nie osiągniemy istotnych rezultatów, może być już za późno – powiedział dr Michael Sweet, współzałożyciel Coral Spawning Lab i profesor biologii wodnej na Uniwersytecie w Derby.

Zaangażowane firmy we współpracę z Coral Spawning Lab ma na celu stworzenie bardziej przyjaznego świata dla ludzi i dzikiej przyrody. Partnerstwo stanowi doskonałą okazję do wspierania ochrony globalnej różnorodności i może być postrzegane jako jedna z “istotniejszych inicjatyw dla przyrody” realizowanych w ramach Grupy Canon.

(info ON BOARD THINK KONG / ECCO Network)

Dodaj komentarz