Konkursy Różne

Zgłoszenia do XXX edycji Nagrody im. Anny Platto

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie oraz Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ogłaszają nabór do XXX edycji Nagrody im. Anny Platto.

 Do Nagrody należy zgłaszać osoby wyróżniające się w pracy na rzecz upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży bibliotek publicznych województwa lubelskiego.

Wniosek z uzasadnieniem mogą zgłaszać biblioteki powiatowe, ogniwa SBP, organizatorzy bibliotek, instytucje i organizacje współpracujące z bibliotekami oraz sami zainteresowani kandydaci z rekomendacją. We wniosku powinien znaleźć się opis realizowanych form pracy w roku kulturalno-oświatowym, zasługi i osiągnięcia kandydata/-ki, materiały prezentujące działalność kandydata/-kę, których dobór należy do decyzji wnioskodawcy, zgoda na upowszechnianie wizerunku oraz oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych.

Zgłoszenia przyjmuje Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie do 26 kwietnia 2024 r. Dokumenty w wersji papierowej prosimy przesyłać na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 20-950 Lublin, Narutowicza 4 z dopiskiem „Platto” oraz w wersji elektronicznej na e-mail: dzim.lublin@wp.pl

Komisja Nagrody, powołana przez Dyrektora WBP w Lublinie, w maju i czerwcu będzie hospitować prowadzone przez kandydatki/-ów zajęcia z młodymi czytelnikami oraz zapozna się z warsztatem, dokumentacją i efektami ich pracy.

Uhonorowanie Laureatki XXX edycji Nagrody im. Anny Platto odbędzie się 8 sierpnia 2024 r. w Galerii WBP w Lublinie.

Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny WBP w Lublinie tel. 81-528-74-20.

(źródło: WBP Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego)

Dodaj komentarz