Poligrafia poligrafia - różne

Canon Europe zyskuje status członka stowarzyszonego Global Ecolabelling Network

Canon Europe ogłasza, że został członkiem stowarzyszonym sieci Global Ecolabelling Network. Firma dołącza w ten sposób do grona organizacji zaangażowanych w upowszechnianie certyfikowanych ekoetykiet, których zadaniem jest ukazywanie wpływu produktu na środowisko w całym cyklu jego życia.


Global Ecolabelling Network (GEN) to organizacja non-profit, która stworzyła globalnie obowiązujące wzorce oznakowania ekologicznego. Rządy i firmy zyskały dzięki nim łatwiejszy dostęp do przejrzystych informacji dotyczących zrównoważonego rozwoju. Pozwala im to także sprawniej przeciwdziałać zjawisku greenwashingu, ulepszać proces podejmowania decyzji oraz stymulować rozwój rynku zrównoważonych dóbr i usług.

Etykietowanie ekologiczne (Ecolabelling) to dobrowolna, stosowana na całym świecie, metoda certyfikacji i znakowania efektywności środowiskowej. Służy identyfikacji produktów i usług w obrębie określonej kategorii, które okazały się przyjazne dla środowiska. Członkowie GEN używają certyfikowanych ekoetykiet, które osiągnęły status Typu 1 zgodnie z ISO 14024:2018 –  „Deklaracje i etykiety środowiskowe”.

Jesteśmy dumni z tego, że firma Canon Europe została członkiem Global Ecolabelling Network. Nasza firma jest zaangażowana w działania ekologiczne, poprzez zmniejszanie wpływu naszych produktów na środowisko. Przyznane członkostwo zwiększa nasze możliwości na drodze do osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Potwierdza ono także, że nasze produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z przepisami – skomentował wydarzenie Craig Woodburn, Senior Sustainability Operations Manager w Canon Europe.

Global Ecolabelling Network wita w swoim gronie firmę Canon Europe, która stała się najnowszym członkiem stowarzyszenia. Szczególnie teraz, w krytycznym momencie funkcjonowania łańcuchów dostaw, tak ważne jest, by razem szukać optymalnych rozwiązań i stosować najlepsze praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju. Z niecierpliwością czekamy więc na rozpoczęcie współpracy z firmą Canon, która pozwoli nam lepiej zrozumieć możliwości i wyzwania, jakie wiążą się z dostarczaniem i kupowaniem produktów przyjaznych dla planety. Jeszcze raz dziękujemy firmie Canon Europe za jej  zaangażowanie i działania podejmowane w tym obszarze – powiedziała Kate Harris, Sekretariat w Global Ecolabelling Network.

Zyskując status członka Global Ecolabelling Network, Canon Europe będzie stosować -certyfikowane przez neutralną, trzecią stronę – ekoetykiety do oznaczania produktów lub usług spełniających kryteria przywództwa środowiskowego. Będą one określać normy środowiskowe dla określonej kategorii produktów w całym cyklu ich życia.  W procesie certyfikacji, ocenione zostaną takie kwestie jak m.in.: poziom toksyczności, jakość powietrza, zużycie energii i wody, poziom recyclingu, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz inne istotne obszary.

Więcej informacji na temat zobowiązań firmy Canon w zakresie zrównoważonego rozwoju.

(info ON BOARD THINK KONG / ECCO Network)

Dodaj komentarz