Rynek wydawniczy Rynek za granicą

W USA rośnie liczba prób cenzurowania książek

American Library Association (ALA) ogłosiło, że 2023 roku w szkołach i bibliotekach zakwestionowano 4240 tytułów książek, co stanowi gwałtowny wzrost w porównaniu z 2022 rokiem, kiedy próbowano usunąć 2571 tytułów. To wzrost o 65% i rekord w badaniach tego typu.

Biuro ds. Wolności Intelektualnej ALA udokumentowało 1247 żądań ocenzurowania książek, materiałów i zasobów bibliotecznych w 2023 roku.

Z danych zebranych w raportach cenzury za 2023 r. wyłoniły się cztery kluczowe trendy: 

  • Grupy nacisku w 2023 r. oprócz bibliotek szkolnych skupiały się na bibliotekach publicznych. Liczba tytułów objętych cenzurą w bibliotekach publicznych wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o 92 procent; biblioteki szkolne odnotowały wzrost o 11%.
  • Ten wzrost stymulowały grupy i osoby nacisku, domagające się ocenzurowania wielu tytułów, często nawet liczących jednocześnie setki tytułów.  
  • Tytuły reprezentujące głosy i doświadczenia osób LGBTQIA+ i BIPOC stanowiły 47 procent tytułów będących celem prób cenzury. 
  • Próbowano cenzurować ponad 100 tytułów w każdym z 17 stanów: Kolorado, Connecticut, Floryda, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Maryland, Missouri, Karolina Północna, Ohio, Pensylwania, Tennessee, Teksas, Utah, Wirginia i Wisconsin.

Z raportów bibliotekarzy i pedagogów jasno wynika, że ​​zorganizowane kampanie mające na celu wprowadzenie zakazu dystrybui książek jeszcze się nie zakończyły – powiedziała Deborah Caldwell-Stone, dyrektor Biura ds. Wolności Intelektualnej ALA. Każde żądanie zakazu książki jest żądaniem pozbawienia każdego człowieka konstytucyjnie chronionego prawa do wyboru i czytania książek, które poruszają ważne kwestie i podnoszą głosy tych, którzy często są uciszaniłosy i doświadczenia osób LGBTQIA+ i BIPOC stanowiły 47% tytułów będących celem prób cenzury.

(źródło: American Library Association)

Dodaj komentarz