Różne Rynek wydawniczy

Koalicja Czytająca Polska i wsparcie czytania w Zabrzu

W dniach 20 – 21 marca br. w Zabrzu odbyły się warsztaty Koalicji Czytająca Polska, zainicjowanej przez Fundację Powszechnego Czytania. Koalicję tworzą przedstawiciele instytucji kultury, w tym bibliotek, organizacji pozarządowych, samorządów. Celem spotkań w formule warsztatowej jest wypracowanie szeroko zakrojonej strategii upowszechniania i wspierania czytelnictwa oraz zaprojektowanie konkretnych działań, służącym realizacji celów proczytelniczych na poziomie lokalnym i ogólnokrajowym.


Poprzednie cztery spotkania Koalicji Czytająca Polska odbyły się w Warszawie, Krakowie, Sopocie i Wrocławiu. W wydarzeniu w Zabrzu uczestniczyli m. in. operatorzy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0: Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Warsztaty poprzedziło uroczyste podpisanie przez władze Zabrza deklaracji wspierania czytelnictwa. Zabrze jako pierwsze miasto w Polsce dostrzegło i postanowiło wykorzystać potencjał rozwojowy czytelnictwa dla swojej społeczności, zobowiązując się promowania czytelnictwa wśród swoich mieszkańców.

Deklaracja współpracy ma jeden podstawowy cel – wprowadzenie zmiany w podejściu i mentalności nie tylko urzędników, ale także mieszkańców. Wierzymy, że wzajemne działania pozwolą spojrzeć na czytelnictwo przez pryzmat narzędzia rozwoju i modernizacji społeczeństwa. Mając na względzie dobro mieszkańców, dbając o ich poziom edukacji, zamożności, zadowolenia z życia, stan zdrowia, dążąc do likwidacji ubóstwa, prewencji uzależnień, niwelowania różnic w możliwościach rozwojowych, pragniemy wspólnie podjąć wysiłek na rzecz promocji i wsparcia rozwoju czytelnictwa w naszym mieście – czytamy w deklaracji.

Wspaniała wizja, która ma szanse na prawdziwe wdrożenie to ideał, którego realizacji rzadko doświadczamy. Cieszymy się ogromnie, że oto właśnie na naszych oczach realizuje się wizja, nad którą pracujemy od kilku lat wspólnie z członkami i członkiniami Koalicji „Czytająca Polska”. To wielka motywacja do dalszej pracy – podkreślają koordynatorki prac Koalicji: Maria Deskur, prezes Fundacji Powszechnego Czytania, Katarzyna Janusik, wicedyrektorka Wrocławskiego Dom Literatury, Ewelina Szyszkowska, dyrektor generalna Polskiej Izby Książki, Urszula Chwalba, kuratorka programu Kraków Miasto Literatury UNESCO, Grażyna Szarszewska, członkini Rady Powierniczej FPC, Agnieszka Rasińska-Bóbr, KBF i Hanna Łozowska, Biuro Prezydenta Gdańska ds. Kultury.
(info NCK, fot. Paweł Janicki)

Dodaj komentarz