Konkursy Różne

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023 – znamy laureatów

Podczas uroczystości otwarcia tegorocznych Targów Wydawców Katolickich ogłoszono laureatów Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS za 2023 rok. Feniks towarzyszy Targom niemal od początku ich istnienia. Promuje szeroko rozumianą produkcję wydawniczą o tematyce religijnej, jednocześnie tworząc i dyktując czytelnicze trendy wielomilionowej publiczności.

W roku 2024, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców publikacji o tematyce religijnej w tym roku Kapituła Nagrody podjęła decyzję o zmniejszeniu liczby konkursowych kategorii – z 19 do 11. Niezmiennie jednak, w ramach każdej z kategorii, uhonorowano najbardziej wartościowe spośród blisko 250 publikacji wydanych w roku 2023 i zgłoszonych do konkursu przez kilkadziesiąt podmiotów wydawniczych.

Nagroda Główna FENIKS Złoty
Adam Bujak – fotograf papieża Jana Pawła II
W uznaniu dorobku życiowego i zawodowego wybitnego artysty oraz niezłomnego patrioty i kreatywnego twórcy – autora 150 książek wydanych w Polsce i zagranicą, a także wiernego towarzysza pontyfikatu wielkiego Papieża Polaka, św. Jana Pawła II. Nagroda stanowi podziękowanie za przepojone głęboką duchowością dokonania w dziedzinie fotografii sławiącej piękno chrześcijańskiej tradycji, sztuki sakralnej i ziemi ojczystej. Laureat z wielką wrażliwością, delikatnością i kulturą ukazuje polskie życie religijne, zarówno chrześcijan, jak i przedstawicieli innych wyznań. Z niezwykłą miłością, w swoich fotografiach oddaje piękno polskiej architektury, krajobrazów i przyrody.

Feniks Specjalny – Księga Życia (pośmiertnie)
Leszek Długosz
Nagrodę przyznano w uznaniu dla jego wspaniałej poezji przepełnionej lirycznym zachwytem nad pięknem Stworzenia, tęsknotą za niepojętym, nieogarnionym Bogiem, życzliwością i wyrozumiałością wobec bliźnich, subtelnością i głęboką refleksją. W geście podziękowania za ulepszanie i ubarwianie świata wierszami oraz piosenkami, które przynosiły słuchaczom i czytelnikom niezapomnianie przeżycia. W hołdzie niezłomnej postawy w życiu codziennym, na którą składały się w równym stopniu odwaga w podejmowaniu decyzji i heroizm w trwaniu na straży najcenniejszych wartości – wiary, mądrości i miłości ojczyzny.


Feniks Specjalny – Księga Życia (pośmiertnie)

Ernest Bryll
Nagroda stanowi dowód uznania i podziękowania za życie przepełnione twórczą refleksją nad człowiekiem stawianym wobec trudnych problemów, mających źródło zarówno w zewnętrznych realiach codzienności, jak też w stanach wewnętrznych, dotyczących wyborów moralnych oraz wartości duchowych. Jest wyrazem podziękowania za znakomite dzieła kultury, które stworzył jako pisarz, dramaturg, człowiek teatru, filmoznawca, a także tłumacz literatury z kilku języków, który nie wahał się nasycać swoich oryginalnych prac treściami religijnymi, odwoływać się do wartości sakralnych, zwłaszcza w czasach niesprzyjających tego rodzaju odważnej postawie moralnej i duchowej.


Feniks Specjalny – Promotor Polskości

The History of Poland, vol. I-V, prof. Andrzej Nowak, Polska Fundacja Humanistyczna im. Wincentego Kadłubka / Die Geschichte Polens, prof. Andrzej Nowak, Polska Fundacja Humanistyczna im. Wincentego Kadłubka
Nagrodę przyznano za publikacje „The History of Poland” oraz „Die Geschichte Polens”, autorstwa profesora Andrzeja Nowaka. W uznaniu wizjonerskiej w swoim wymiarze kulturotwórczym i patriotycznym działalności edytorskiej i wydawniczej fundacji w zakresie promowania, w przestrzeni europejskiej i światowej, wiedzy o historii naszej ojczyzny. Tłumaczenia na język angielski i niemiecki „Dziejów Polski” profesora Andrzeja Nowaka – dzieła stanowiącego kamień milowy w polskiej historiografii po 1989 roku, jest przykładem odważnej manifestacji dumy narodowej, a jednocześnie przystępnej w formie i treści prezentacji polskiej historii, skierowanej do społeczeństw znajdujących się w kręgu kulturowym Zachodu.

Feniks Specjalny – Kreator Dobrego Słowa
Instytut Niedziela
Nagroda stanowi wyraz uznania dla wydawcy periodyku „Niedziela. Magazyn. Kościół – Dziedzictwo – Ojczyzna”. W podziękowaniu za działalność wydawniczą laureata, zaangażowaną i konsekwentną realizację linii wydawniczej skoncentrowanej na produkcji i promocji treści w nowoczesny sposób reprezentujących światopogląd chrześcijański.

Feniks Specjalny – Muzyczny
Jacek Łepecki
Nagroda stanowi wyraz uznania dla dorobku zawodowego , twórczego i społecznego laureata, w zakresie kreowania organizacji artystycznych oraz tworzenia najwyższej jakości oferty kulturalnej. Jako prezes zarządu Fundacji i Dyrektor Generalny Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego, a także producent koncertów, reżyser i dyrektor generalny orkiestry symfonicznej od ponad 30 promuje polską szkołę wykonawstwa orkiestrowego i dyrygentury opartej przede wszystkim na twórczości polskich kompozytorów i poetów polskich. Tym samym w wymierny sposób przyczynia się do aktywnego promowania rodzimej kultury i dziedzictwa narodowego.

Feniks Specjalny – Religia i kultura
Ks. prof. Witold Kawecki
Nagrodę przyznano w uznaniu bogatej działalności księdza profesora, którą można rozpatrywać w co najmniej czterech przestrzeniach: wydawniczo-pisarskiej, naukowej, medialnej i kaznodziejskiej. Na wyjątkową uwagę zasługuje dorobek twórczy laureata, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanej w ostatnich latach, z olbrzymią pasją twórczą, misji ewangelizacji poprzez popularyzację sztuki oraz turystyki pielgrzymkowej, w oparciu o prezentację najważniejszych artefaktów dziedzictwa kulturowo-społecznego współczesnych Włoch, za pośrednictwem bestsellerowej autorskiej seria artystyczno-przewodnikowej.

Pełen wykaz nagród i wyróżnienia Feniks 2023 na stronie Nagrody.

(źródło: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich)

One thought on “Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2023 – znamy laureatów

Dodaj komentarz