Konkursy Różne Rynek wydawniczy

Konkurs Numerus Primus Inter Pares

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki zaprasza wydawców czasopism do udziału w XXXVII konkursie „NUMERUS PRIMUS INTER PARES”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2023 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej.

W tym konkursie redakcje same wybierają numer, które ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu – NUMERUS PRIMUS!
Spośród przesłanych na konkurs czasopism, Jury powołane przez Zarząd TKiHT pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wybierze numer „najlepszy z najlepszych”, czyli „Numerus Primus Inter Pares”

Przedmiotem oceny Jury będzie:
• przystępność treści,
• aktualność i atrakcyjność tematyki
• rozmaitość form dziennikarskich,
• nasycenie elementami kultury technicznej,
• poprawność językowa,
• szata graficzna,
• dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych – specjalistycznych).

• Za każdy element Jury może przyznać od 1 do 10 punktów.
• Ocenę końcową stanowi suma punktów.

Za najwyżej oceniony numer redakcja czasopisma zostaje wyróżniona pucharem i dyplomem honorowym „Numerus Primus Inter Pares”.

Organizatorzy proszą o nadesłanie jednego egzemplarza wybranego przez Redakcję numeru pisma z 2023 roku.

Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 6 maja 2024 r.

Wybrany numer proszę przesłać na adres:
Zarząd FSNT-NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
z dopiskiem: „TKiHT – KONKURS”

Podsumowanie Konkursu odbędzie się 23 maja br. wraz z Galą Konkursu „Młody Innowator”

Janusz M. Kowalski
/ – / Sekretarz TKiHT

Dodaj komentarz