Różne Rynek wydawniczy

Rusza akcja Fundacji Powszechnego Czytania #TataTeżCzyta

Statystyki pokazują, że mężczyźni i chłopcy czytają mniej niż kobiety i dziewczynki. Akcja #TataTeżCzyta ma zmienić ten stan rzeczy.


Fundacja Powszechnego Czytania jest pomysłodawcą i organizatorem kampanii #TataTeżCzyta. Faktem jest, że dziś w Polsce panowie i chłopcy w porównaniu z paniami i dziewczynkami czytają mniej. Jako jedną z przyczyn Fundacja wskazuje brak męskiego czytelniczego wzorca. I tak zrodził się pomysł, by poprzez ogólnopolską kampanię zachęcić ojców, dziadków, braci czy wujków do czytania książek najmłodszym pociechom w rodzinie. Każdy rodzic jest dla dziecka wzorem, źródłem postaw i nawyków, a czytający opiekun to szczęście i fundament przyszłości dziecka.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 wspiera i angażuje się w promocję proczytelniczych postaw, dlatego wspólnie z Narodowym Centrum Kultury objął akcję #TataTeżCzyta Honorowym Patronatem.  Czytamy razem, bo czytanie ma tylko dobre strony!

Patronami akcji są również Narodowe Centrum Kultury (Operator Priorytetu 4) oraz Biblioteka Narodowa (Operator Priorytetu 1).

15 maja ruszy 2. edycja #TataTeżCzyta, ale już dziś można pobrać ze strony Fundacji Powszechnego Czytania poradnik „Supermoc książek #TataTeżCzyta 2024”.

Więcej informacji


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 to wieloletni program rządowy, w ramach którego ponad miliard złotych zostanie przeznaczony na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, Biblioteką Narodową, Instytutem Książki oraz Narodowym Centrum Kultury. Program ma na celu tworzenie warunków rozwoju i rozwój czytelnictwa w Polsce poprzez kształtowanie i promowanie postaw proczytelniczych oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, z których operatorem czwartego, obejmującego konkurs dotacyjny dla bibliotek i promocję czytelnictwa, jest Narodowe Centrum Kultury.
(info NCK)

Dodaj komentarz