Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Literacka Nagroda Warmii i Mazur „Wawrzyn” 2023 – rozstrzygnięcie

Po raz dwudziesty kapituła Literackiej Nagrody Warmii i Mazur Wawrzyn wybrała swego laureata. Za rok 2023 uhonorowano podwójnym laurem Ishbel Szatrawską. Jej książka Toń (Wydawnictwo Cyranka) zdobyła uznanie również wśród czytelników. Należy dodać , że pisarka została pierwszą laureatką, która zdobyła to wyróżnienie dwa razy z rzędu – w roku ubiegłym za Żywot i śmierć pana Hersha Libkina z Sacramento w stanie Kalifornia

Toń opowiada losy kilku pokoleń rodziny związanej z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie od wieków mieszały się tożsamość polska, mazurska, niemiecka i litewska. Śledzimy losy bohaterów i bohaterek, począwszy od czasów wojny, katastrofy Königsbergu i Rastenburga, sowieckiej nawałnicy, przez komunistyczną Polskę – już odmienioną, gdzie o przeszłości nie mówi się wcale lub mówi się szeptem – aż do czasów współczesnych, w których rozgrywa się nowy uchodźczy dramat.

Toń opowiada losy kilku pokoleń rodziny związanej z dawnymi Prusami Wschodnimi, gdzie od wieków mieszały się tożsamość polska, mazurska, niemiecka i litewska. Śledzimy losy bohaterów i bohaterek, począwszy od czasów wojny, katastrofy Königsbergu i Rastenburga, sowieckiej nawałnicy, przez komunistyczną Polskę – już odmienioną, gdzie o przeszłości nie mówi się wcale lub mówi się szeptem – aż do czasów współczesnych, w których rozgrywa się nowy uchodźczy dramat.

Wyróżnienie honorowe za szczególne walory edytorskie i poznawcze otrzymała publikacja Być w Skorpeniehistoria nurkowania organizowanego przez wyższą uczelnię w Olsztynie w latach 1957-2023, autorstwa Zespołu Redakcyjnego Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena w Olsztynie.  Swoją oprawę książka zawdzięcza Tadeuszowi Burniewiczowi – cenionemu artyście grafikowi.


Do tegorocznej nagrody nominowano ponadto:

  • Co to to Zbigniewa Chojnowskiego, Wyd. Forma | Fundacja Literatury imienia Henryka Berezy
  • Głośniej! Marek Jackowski. Historia twórcy Maanamu Anny Kamińskiej, Wydawnictwo Literackie
  • Odrzania. Podróż po Ziemiach Odzyskanych Zbigniewa Rokity, Wyd. Znak Literanova
  • Tylko one. Polska sztuka bez mężczyzn Sylwii Zientek, Wydawnictwo AGORA

Honorowy patronat nad nagrodami sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 Nagrodę przyznała kapituła w składzie: Robert Lesiński, Andrzej Marcinkiewicz, Wojciech Ogrodziński, dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM, Adrianna Walendziak, Joanna Wilengowska.


Literacka Nagroda Warmii i Mazur Wawrzyn przyznawana jest corocznie od 2005 roku przez Kapitułę działającą przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie. Zainicjowana została przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Czytelniczego działającego przy WBP w Olsztynie. Do konkursu zgłaszane są książki biograficznie, tematycznie lub twórczo związane z regionem. Prawo zgłoszenia mają dziennikarze, wydawcy, księgarze, bibliotekarze, instytucje kultury i czytelnicy. Dodatkowo przyznawany jest też “Wawrzyn Czytelników”. Jej laureat wyłaniany jest głosami telewidzów olsztyńskiego oddziału TVP, słuchaczy Radia Olsztyn oraz czytelników “Gazety Olsztyńskiej”. Patronat Honorowy nad nagrodą sprawuje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

(źródło: WBP Olsztyn)

Dodaj komentarz