Konkursy Różne

Nabór zgłoszeń do Nagrody za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego

Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej ogłosiły nabór zgłoszeń do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Nagroda przyznawana jest od 2015 roku tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Każda edycja osobno honoruje autora lub autorkę najlepszego przekładu nowości wydawniczej oraz wyróżnia wybitnego tłumacza lub tłumaczkę za całokształt twórczości translatorskiej. Nabór zgłoszeń trwa do 30 listopada 2024 roku.

Nagroda przyznawana jest w trybie dwuletnim żyjącym tłumaczom i tłumaczkom literatury obcej na język polski. Laureaci – poza statuetką – otrzymują 50 000 zł (całokształt) oraz 30 000 zł (przekład książki). Uroczystość wręczenia Nagrody towarzyszyć będzie 7. edycji Gdańskich Spotkań Literackich „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się wiosną 2025 roku.

Do nagrody przyznawanej za całokształt twórczości zgłaszać można tłumaczy i tłumaczki literatury obcej na język polski. W przypadku tych zgłoszeń nie istnieją ograniczenia czasowe w zakresie terminu publikacji dzieł przełożonych przez kandydata lub kandydatkę. Jest to wyróżnienie indywidualne, czyli w każdej edycji przyznawane jednej osobie.

W przypadku kategorii nagrody przyznawanej za przekład książki (lub cyklu książkowego) zgłoszenia powinny dotyczyć pozycji, które na polskim rynku wydawniczym ukazały się między 1 grudnia 2022 i 30 listopada 2024 (wznowienia nie będą brane pod uwagę). W tej kategorii przyjmowane są zgłoszenia tłumaczy i tłumaczek pracujących indywidualnie oraz w zespołach.
Kandydatury mogą zgłaszać osoby prawne i fizyczne, a w szczególności wydawnictwa, instytucje kultury, szkoły wyższe, media o charakterze literackim, stowarzyszenia i związki twórcze, pisarze, literaturoznawcy, krytycy literaccy, tłumacze i członkowie Kapituły Nagrody. Każda z wymienionych osób i organizacji może przysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

Termin naboru zgłoszeń mija 30 listopada 2024 roku. Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk, a jej organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej.

Dotychczasowi laureaci i laureatki:
2023 (całokształt) – Ireneusz Kania (różne języki)
2023 (książka) – René Koelblen i Stanisław Waszak za przekład z języka francuskiego „Zniknięć” Georges’a Pereca (wyd. Lokator 2022)
2021 (całokształt) – Anna Przedpełska-Trzeciakowska (jęz. angielski)
2021 (książka) – Teresa Tyszowiecka blasK! za przekład z języka angielskiegou książki Anthony’ego Josepha „Afrykańskie korzenie UFO” (wyd. Fundacja Korporacji Ha!art)
2019 (całokształt) – Małgorzata Łukasiewcz (jęz. niemiecki)
2019 (książka) – Marcin Szuster za przekład z języka angielskiego książki Djuny Barnes „Ostępy nocy” (wyd. Ossolineum)
2017 (całokształt) – Danuta Cirlić-Straszyńska (jęz. serbochorwacki)
2017 (książka) – Piotr Paziński za przekład z języka hebrajskiego książki Szmuela Josefa Agnona „Przypowieść o skrybie i inne opowiadania” (wyd. Nisza)
2015 (brak podziału na kategorie) – Maryna Ochab (jęz. francuski)

Fundatorem Nagrody jest Miasto Gdańsk.
Organizatorem Nagrody jest Instytut Kultury Miejskiej.

Więcej informacji pod tym adresem.

(źródło: Odnalezionewtłumaczneiu.pl)

Dodaj komentarz