Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zaprasza na wirtualną dyskusję panelową: „Panna S.” jedzie na Zachód, czyli dyplomacja PRL wobec karnawału „Solidarności

Kiedy

27/08/2020    
15:00 - 16:30

Gdzie

YouTube
YouTube, YouTube, YouTube

Event Type

Mapa niedostępna

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) zaprasza na wirtualną dyskusję panelową: „Panna S.” jedzie na Zachód, czyli dyplomacja PRL wobec karnawału „Solidarności” organizowaną w związku z publikacją tomu “Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień”.

27 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 15:00–16:30

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

_________________

PANELIŚCI: Piotr Długołęcki (redaktor tomu, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych),
prof. Andrzej Paczkowski (Zakład Najnowszej Historii Politycznej, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), prof. Włodzimierz Borodziej (redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych). MODERACJA:
dr Łukasz Jasina (sekretarz redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

Transmisja LIVE na kanele YouTube: https://www.youtube.com/user/PolandPISM

 

Informacja o publikacji

_________________

Tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień jest dwudziestym siódmym tomem opublikowanym w ramach serii PDD. Zawiera 527 dokumentów, które ukazują politykę zagraniczną PRL w drugiej połowie 1980 r.

W dokumentowanym okresie na kształt polityki zagranicznej PRL w coraz większym stopniu wpływały wydarzenia wewnętrzne. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, fala strajków, utworzenie NSZZ „Solidarność”, utrata władzy przez Edwarda Gierka oraz groźba radzieckiej interwencji w Polsce definiowały zakres polskich relacji międzynarodowych.

Powstanie legalnej i niezależnej od władz organizacji jaką była NSZZ „Solidarność” stanowiło wyłom w powojennej rzeczywistości krajów socjalistycznych. Komplikowało relacje PRL ze Związkiem Radzieckim i pozostałymi państwami bloku wschodniego, które obawiały się, że podobne procesy mogą zajść również w ich krajach.

Wydarzenia w Polsce nakładały się dodatkowo na i tak napiętą sytuację międzynarodową wywołaną inwazją ZSRR na Afganistan. W konsekwencji pod koniec 1980 r. tzw. kryzys polski stał się jednych z głównych tematów zimnowojennej konfrontacji, a Polska znalazła się w centrum zainteresowania światowej polityki.

Pogorszenie się sytuacji wewnętrznej skutkowało także wzrostem aktywności środowisk polonijnych. Organizowano manifestacje pod polskimi ambasadami i konsulatami, domagano się uwolnienia osób represjonowanych i protestowano przeciwko ewentualnemu wkroczeniu wojsk ZSRR. W obronie opozycjonistów występowały także ugrupowania zachodnie, partie polityczne czy Parlament Europejski. Władze PRL starały się odpowiadać wzmożeniem działań propagandowych i formułowaniem oskarżeń o ingerencję w sprawy wewnętrzne.

Większość zamieszczonych w tomie źródeł to niepublikowane dotąd dokumenty zgromadzone przede wszystkim z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych. Tom zawiera także rozbudowane indeksy osobowy i rzeczowy, które wraz z informacjami ze wstępu ułatwiają korzystanie z zamieszczonych archiwaliów. W tomie znalazły się ponadto aneksy, w tym wykaz zawieranych przez PRL umów międzynarodowych oraz opis struktury MSZ w omawianym okresie.

_________________

Informacje o serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

W 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zainaugurował serię wydawniczą Polskie Dokumenty Dyplomatyczne stanowiącą polski odpowiednik takich zagranicznych wydawnictw jak: Foreign Relations of the United States, Documents diplomatiques français czy Documents on British Foreign Policy.

Dotychczas w ramach serii obejmującej okres 1918–1989 ukazało się 27 tomów dokumentujących zarówno czasy II RP, jak i działania polskich dyplomatów w okresie drugiej wojny światowej oraz w czasach powojennych.

Podstawę źródłową serii stanowią dokumenty wytworzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w skład tomów wchodzą również materiały innej proweniencji – dla okresu międzywojennego są to np. archiwalia wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Spraw Wojskowych (attachaty wojskowe), a dla okresu powojennego – akta wytworzone przez PPR i PZPR oraz materiały Rady Ministrów czy Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

Dodaj komentarz