Posnaniana 2020

Posnaniana 2020

Kiedy

01/03/2021    
00:00

Gdzie

Poznań
pl. Wolności 19, Poznań

Event Type

Mapa niedostępna

Biblioteka Raczyńskich, biblioteka publiczna i naukowa, pełniąca funkcję biblioteki regionalnej, od 1829 r. gromadzi piśmiennictwo o Poznaniu i Wielkopolsce, a od 1999 r. organizuje przegląd posnanianów. Nagroda im. Józefa Łukaszewicza, upamiętniająca dyrektora Biblioteki Raczyńskich w latach 1829-1852 i twórcę pierwszej monografii Poznania, przyznawana jest corocznie autorom najlepszych publikacji związanych ze stolicą Wielkopolski.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:

Biblioteka Raczyńskich
pl. Wolności 19
61-739 Poznań

w terminie 1 marca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Kapituła konkursu składa się z przedstawicieli poznańskiego środowiska kultury i nauki, a oceniając publikację bierze pod uwagę jej stronę merytoryczną, językową, redakcyjną i edytorską.

Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Poznaniem, a tym samym propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o mieście. Konkurs obejmuje publikacje wydane w 2020 roku.

Autorzy nagrodzonych książek otrzymują nagrody finansowe.
Więcej na stronie o konkursie.

(info Biblioteka Raczyńskich)

Dodaj komentarz