Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy przyznana

Tegorocznym laureatem Nagrody Historycznej Miasta Stołecznego Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego został prof. Mariusz Mazur, autor książki Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1945-1956. Aspekty mentalno-psychologiczne (Bellona, UMCS). Nagrodę Młodzieżowych Klubów Historycznych otrzymał Grzegorz Gauden za Lwów – kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918.