Różne Rynek wydawniczy

List Rosyjskiego PEN Clubu do Polskiego PEN Cluby

Szanowni Koledzy!
Nader zaskakujące, a dotyczące stosunków rosyjsko-polskich niedawne wypowiedzi sporej grupy działaczy państwowych naszego kraju od razu dodały goryczy i konsternacji do nagromadzonych w ciągu wieków uraz i błędów.

I to dziś, kiedy czas i dobra wola z wolna goją dawne rany i wygładzają dawne blizny. Dziś, kiedy zbliża się rocznica zakończenia Drugiej Wojny Światowej, jasny jubileusz końca naszego wspólnego nieszczęścia.

Żeby uporać się z nieludzkim, butnym wrogiem, nasze kraje przeżyły, wydawałoby się, rzeczy niemożliwe. Nie powróciły do domu miliony żołnierzy. O tym nie zapominamy. Nie zapominamy Oświęcimia, Majdanka i Treblinki. Źródłem nieukojonego bólu była i pozostaje zbrodnia katyńska. Nasi męczennicy i bohaterowie jak dawniej walczą w powstaniu w Warszawskim Getcie i w Powstaniu Warszawskim. Płoną wsie i miasta. Płonie ścierana z oblicza ziemi Warszawa. Sześć lat grozy na Waszej ziemi i cztery lata na naszej – dziwną jest rzeczą pomyśleć, że początek temu koszmarowi dał w praktyce potworny pakt Ribbentrop-Mołotow!

Zwyciężyliśmy jednak – my i Wy. Udało się nam mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Wiemy i nie zapominamy o tym.

Ostatni rok był dla Was czasem niepowetowanych strat. Odeszli najszlachetniejsi synowie Polski: bojownik o wolność, człowiek nieposzlakowanego honoru – Jacek Kuroń; natchniony laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz i ojciec duchowy milionów ludzi – Karol Wojtyła, Arcykapłan Rzymski Jan Paweł II.

Również my chylimy głowę nad ich grobem, a wraz z nami wielu, bardzo wielu naszych współobywateli. Wzór tych szlachetnych, wielkich osobowości również nam wraz z Wami nie pozwala zapomnieć o swojej odpowiedzialności za prawdę, za uczciwą ocenę przeszłości i rozumne podejście do teraźniejszości.

Tylko w takim przypadku naszym krajom sądzona będzie godność i wielkość.

Komitet Wykonawczy Rosyjskiego PEN Clubu:
Konstantin Azadowski, Arkadij Arkanow, Bella Achmadulina, Tatiana Bek, Michaił Berg, Zoja Bogusławska, Jewgienij Bunimowicz, Aleksandr Gorodnicki, Wiktor Jerofiejew, Michaił Kurajew, Władimir Makanin, Junna Moric, Jewgienij Popow, Anatolij Pristawkin, Wadim Rabinowicz, Lew Timofiejew, Ludmiła Ulicka, Wiktor Szwarc, Asar Eppel, Aleksandr Tkaczenko (Dyrektor Generalny Rosyjskiego PEN Clubu).

Dodaj komentarz