Drukarnie

WDŁ świętuje

Piękny jubileusz, bo 60-cio lecia istnienia, obchodziła 29 kwietnia tego roku Wojskowa Drukarnia w Łodzi.


W stylowych pomieszczeniach Muzeum Kinematografii w centrum Łodzi (tam m.in. kręcone były zdjęcia do Ziemi Obiecanej Wł. Reymonta w reż. Andrzeja Wajdy) zebrali się goście by świętować obchody, a jednocześnie wesprzeć dyrektora, pułkownika Andrzej Wysockiego, w jego pożegnaniu z mundurem. Płk Wysocki odchodzi w tym roku na wojskową emeryturę – pozostaje jednak w dalszym ciągu dyrektorem zakładu.
Uroczystość uświetniło przyznanie medali i dyplomów. Wręczał je przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej płk Zbigniew Jabłoński reprezentujący właściciela zakładu. W imieniu sekretarza stanu, pierwszego zastępcy ministra Obrony Narodowej odczytał również podziękowanie skierowane do Andrzeja Wysockiego „za lata pracy i przeprowadzenie zakładu przez trudny okres transformacji społeczno-gospodarczej”. Medale „Za zasługi dla obronności Kraju” otrzymali pracownicy drukarni: Artur Czajka, Marek Idowski, Artur Noremberg, Adam Swaczyn, Joanna Włodarczyk. Węczono również puchary za osiągnięcia pracownków zakładu w zawodach sportowych.
Po części oficjalnej można było zwiedzić Muzeum, posilić się przy grillu ustawionym obok makiety świątyni Światowida (znanej z filmu „Gdy słońce było Bogiem”). Całość zakończył bankiet.
W obchodach 60-cia lecia WDŁ wzięli udział przedstawiciele załogi, wydawców, Senatu, Departamentu Polityki Zbrojeniowej. Nie zabrakło byłych dyrektorów drukarni: płka Mieczysława Gardego, Mariana Sowałę, ppłka Tadeusza Zdrojewskiego.
Wojkowa Drukarnia w Łodzi należy do jednych z większych przedsiebiorstw regionu – zatrudnia ok. 100 osób. Świadczy usługi dla wielu wydawców z całego kraku: do jej klientów należą m.in. D.W. Bellona, PWE, PIW, Technopol. A jeśli chodzi o plany, to, jak powiedział dyr Wysocki, do najpilniejszych zadań stojących prze zakładem należy przeprowadzenie prywatyzacji. Jej rozpoczęcie może nastapić już w przyszłym roku.
(info a.p.)

Dodaj komentarz